Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL. CA.ALIMENTS 99 - 120 crèdits mínims

Complements de formació des de diverses titulacions - 50 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Química 6 Obligatori

Bioestadística 6 Obligatori

Bioquímica 7 Obligatori

Estadística 6 Obligatori

Estructura i Funció del Cos Humà 9 Obligatori

Fisiologia Animal 6 Obligatori

Fisiologia Animal 9 Obligatori

Fonaments d'Enginyeria Química 6 Obligatori

Fonaments de Química Física 6 Obligatori

Enginyeria Química 7 Obligatori

Enginyeria Química 9 Obligatori

Introducció a la Bioquímica 4,5 Obligatori

Introducció a la Bioquímica 6 Obligatori

Introducció a la Microbiologia 4 Obligatori

Introducció a la Microbiologia 6 Obligatori

Laboratori de Bioquímica 2 Obligatori

Laboratori de Microbiologia 2 Obligatori

Pràctiques de Microbiologia 4,5 Obligatori

Pràctiques de Química Física amb Aplicacions a les Ciències de la Vida 3 Obligatori

Pràctiques de Química Orgànica I 2 Obligatori

Química Analítica 6 Obligatori

Química Física amb Aplicacions a les Ciències de la Vida 6 Obligatori

Química Inorgànica 6 Obligatori

Química Inorgànica 6 Obligatori

Química Orgànica 6 Obligatori

Química Orgànica I 6 Obligatori

Tècniques d'Anàlisi Química 6 Obligatori

 
Compl.Formació D.Nutrició Humana i Dietètica - 12 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Química 6 Obligatori

Fonaments d'Enginyeria Química 6 Obligatori

 
Compl.Formació des de 1C. Llic. Ciències del Mar - 37 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Química 6 Obligatori

Bioquímica 7 Obligatori

Estructura i Funció del Cos Humà 9 Obligatori

Fisiologia Animal 6 Obligatori

Fisiologia Animal 9 Obligatori

Introducció a la Bioquímica 4,5 Obligatori

Introducció a la Bioquímica 6 Obligatori

Introducció a la Microbiologia 6 Obligatori

Laboratori de Bioquímica 2 Obligatori

Pràctiques de Química Orgànica I 2 Obligatori

Química Analítica 6 Obligatori

Química Inorgànica 6 Obligatori

Química Inorgànica 6 Obligatori

Química Orgànica 6 Obligatori

Química Orgànica I 6 Obligatori

Tècniques d'Anàlisi Química 6 Obligatori

 
Formació Comple.1 Cicle menor de 180 crèdits - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Biològic i Diagnòstic de Laboratori 12 Obligatori

Biofarmàcia i Farmacocinètica 9 Obligatori

Farmacologia i Farmàcia Clínica 16 Obligatori

Gestió i Planificació 4,5 Obligatori

Immunologia 6 Obligatori

Legislació i Deontologia 4,5 Obligatori

Nutrició i Bromatologia 6 Obligatori

Salut Pública 8 Obligatori

Tecnologia Farmacèutica 16 Obligatori

Toxicologia 9 Obligatori

 
Segon Cicle de Llicenciat en Ciència i Tecnologia Aliments - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alimentació i Cultura 4,5 Troncal

Bromatologia 14 Troncal

Operacions Bàsiques 9 Troncal

Producció de Matèries Primeres 4,5 Troncal

Química i Bioquímica dels Aliments 7 Troncal

Toxicologia Alimentària 5 Troncal

Transformació i Conservació 10 Troncal

Microbiologia Alimentària 6 Obligatori

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dietètica i Nutrició 12 Troncal

Economia i Gestió en l'Empresa Alimentària 5 Troncal

Higiene Microbiana 5 Troncal

Higiene Parasitològica 5 Troncal

Normalització i Legislació Alimentàries. 4,5 Troncal

Salut Pública 3 Troncal

Crèdits optatius 13,5 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle de Llicenciat en Ciència i Tecnologia Aliments - 13,5 crèdits
Anàlisi Sensorial
Biotecnologia Alimentària
Cereals i Derivats
Enologia
Postcollita Hortofrutícola
Pràctiques en Indústries
Productes Carnis
Projecte
Sucs de Fruita