Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LLIC.TRADUCC.INTERPRET.2006 - 307 crèdits mínims

Complements de Formació - 12 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llingüística aplicada a la traducció 6 Obligatori

Teoria i pràctica de la traducció 6 Obligatori

 
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Alemany - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) E 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció Especialitzada I (Llengües Angles/Espanyol) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Llengües Espanyol/Anglés) 10 Troncal

Traducció General (Llengua Alemanya/Espanyol) 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Técniques de la intepretació consecutiva (Pràctica) E/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació Simultània (Pràctic) E/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Francés - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) E 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció Especialitzada I (Llengües Angles/Espanyol) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Llengües Espanyol/Anglés) 10 Troncal

Traducció General (Llengua Francesa/Espanyol) 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Técniques de la intepretació consecutiva (Pràctica) E/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació Simultània (Pràctic) E/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Italià - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) E 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció Especialitzada I (Llengües Angles/Espanyol) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Llengües Espanyol/Anglés) 10 Troncal

Traducció General Italià/Espanyol 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Técniques de la intepretació consecutiva (Pràctica) E/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació Simultània (Pràctic) E/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Italià - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) C 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció especialitzada I (Anglés/Català) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Català/Anglés) 10 Troncal

Traducció General Italià/Català 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Tècniques de l'Interpretació Consetiva (Pràctica) C/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques d'Interpretació Simultània (Pràctico) C/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Alemany - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) C 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció especialitzada I (Anglés/Català) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Català/Anglés) 10 Troncal

Traducció General Alemàn/Català 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Tècniques de l'Interpretació Consetiva (Pràctica) C/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques d'Interpretació Simultània (Pràctico) C/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Francés - 127 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Informàtica aplicada a la traducció 5 Troncal

Terminologia I (General) C 5 Troncal

Terminologia II (Llengua Anglesa) 5 Troncal

Traducció especialitzada I (Anglés/Català) 10 Troncal

Traducció Especialitzada II (Català/Anglés) 10 Troncal

Traducció General Frances/Català 10 Troncal

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 5 - 67 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Tècniques de l'Interpretació Consetiva (Pràctica) C/I 5 Troncal

Tècniques de la Interpretació consecutiva (teòric) 5 Troncal

Tècniques d'Interpretació Simultània (Pràctico) C/I 5 Troncal

Tècniques de la interpretació simultània (Teóric) 5 Troncal

Crèdits optatius 41 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Alemany - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Cinema i models literaris
Crítica Literària I
Crítica Literària II
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Principis i mètodes de la literatura comparada
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Teoria i Pràctia del Guió
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Francés - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Cinema i models literaris
Crítica Literària I
Crítica Literària II
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Principis i mètodes de la literatura comparada
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Teoria i Pràctia del Guió
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)
2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ang/Italià - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Cinema i models literaris
Crítica Literària I
Crítica Literària II
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Principis i mètodes de la literatura comparada
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Teoria i Pràctia del Guió
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Italià - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Cinema i models literaris
Crítica Literària I
Crítica Literària II
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Principis i mètodes de la literatura comparada
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Teoria i Pràctia del Guió
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Alemany - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Cinema i models literaris
Crítica Literària I
Crítica Literària II
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Principis i mètodes de la literatura comparada
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Teoria i Pràctia del Guió
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)
2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ang/Francés - 56 crèdits
Ampliació de Sintaxi Espanyola
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Comentari de Textos Alemanys
El Tractament Informatiu Científic
Gramàtica Italiana I
La Literatura Alemanya Moderna
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Italiana Actual
Narrativa Francesa Contemporània
Pràctiques externes
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducción Literària Italià-Espanyol/Català
Fonètica i Fonologia
Formació especifica en llengua catalana
Formació greco-latina del lèxic científic
Introducció a les ciencies econòmiques i empresarials
Introducció al dret
Lingüística Històrica
Literatura catalana i els seus texts
Literatura en llengua anglesa
Literatura espanyola i els seus texts
Semàntica
Teoria del llenguatge literari
Teoria i pràctica de la traducció del català a l'espanyol
Traducció audiovisual
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Traducció econòmic-empresarial I en llengua B (anglés)
Traducció jurídica I en llengua B (anglés)