Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13663 Tractament de la Informació Educativa - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Explicació del professor. Obtenció d'informació per l'alumne a partir de la bibliografia bàsica i la documentació electrònica, amb el seu posterior posada en comú a partir de metodologies participatives. Treballs individuals o de grup.
Met. Avaluació
Portafolis i examen
Bibliografia
-ALCANTUD, F. (ed.) (1999) Teleformación: Diseño para todos. Valencia: Universitat de Valencia Estudi General (Servei de Publicacions).
-POOLE, B.J. (1999). Tecnología Educativa: Educar para la sociocultura de la comunicación y del conocimiento. Madrid: McGraw-Hill.
-TEJEDOR, F.J. y Gª VALCÁRCEL, A. (eds.) (1996) Perspectivas de las Nuevas Tecnologías en la educación. Madrid: Narcea.
-VIZCARRO, C. y LEÓN, J.A. (eds.) (1998) Nuevas Tecnologías para el aprendizaje. Madrid: Piramide.
SÁNCHEZ, R. (2002) Ordenador y Discapacidad. CEPE.
Continguts
1. L'Educació i Formació en la Societat de la Informació: repercussió de les TIC
2. Les TIC en els Processos d'Ensenyança/Aprenentatge
3. Aplicacions informàtiques el seu ús en Educació.
4. Servicis d'Internet el seu ús en Educació.
5. Desenvolupament i avaluació d'aplicacions multimèdia
Objetius
- Conéixer i reflexionar sobre la societat de la informació analitzant tant les noves possibilitats que oferix com els riscos i nous reptes que es plantegen.
- Conéixer les possibilitats de les TIC en les distintes àrees de l'àmbit educatiu.
- Distingir els diferents tipus de programari informàtic aplicat als processos d'ensenyança/aprenentatge i les teories d'aprenentatge en què se sustenten.
- Analitzar els indicadors de qualitat en disseny i avaluació d'aplicacions educatives.
- Realitzar el disseny i desenvolupament de programari educatiu multimèdia.
URL de Fitxa
http://ute.uv.es/ute