Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.NUTRIC.HUMANA DIET. - 181 crèdits mínims

Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica - 181 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Bioquímica 7 Troncal

Bromatologia 8 Troncal

Estructura i Funció del Cos Humà 9 Troncal

Nutrició 12 Troncal

Química Aplicada 8 Troncal

Tecnologia dels Aliments 8 Troncal

Matemàtica Aplicada 5 Obligatori

Crèdits lliure opció 3 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dietètica 12 Troncal

Fisiopatologia 4,5 Troncal

Microbiologia Alimentària 8 Troncal

Parasitologia Aplicada 6 Troncal

Patologia Nutricional 4,5 Troncal

Salut Pública 6 Troncal

Tecnologia Culinària 7 Troncal

Toxicologia 6,5 Troncal

Crèdits optatius 4,5 Optatius

Crèdits lliure opció 1 Lliure Opció

 
Curs 3 - 61 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alimentació i Cultura 4,5 Troncal

Deontologia 4,5 Troncal

Dietoteràpia 9 Troncal

Economia i Gestió Alimentària 4,5 Troncal

Crèdits optatius 24 Optatius

Crèdits lliure opció 14,5 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica - 28,5 crèdits
Additius Alimentaris
Alimentació i Nutrició en l'Ancià
Anàlisi Química
Anàlisi Sensorial
Anàlisi i Control dels Aliments
Farmacologia
Fonaments d'Enginyeria Química
Hidrologia
Nous Aliments
Nutrició Infantil
Pràctiques Externes
Toxicologia Aplicada
Additius Alimentaris
Alimentació i Nutrició en l'Ancià
Anàlisi Química
Anàlisi Sensorial
Anàlisi i Control dels Aliments
Farmacologia
Fonaments d'Enginyeria Química
Hidrologia
Nous Aliments
Nutrició Infantil
Pràctiques Externes
Toxicologia Aplicada