Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.PEDAGOGIA 00 - 300 crèdits mínims

Compl.Formació des de Mestre en qualsevol Especialit - 19,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia de l'Educació 4,5 Obligatori

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa (Complements de Formació per a Llicenciat en Pedagogia) 6 Obligatori

Organització i Gestió de Centre Educatius (CF Pedag.) 4,5 Obligatori

Procesos Psicològics Bàsics (CF Pedag.) 4,5 Obligatori

 
Compl.Formació des de Dip. Educació Social - 19,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia de l'Educació 4,5 Obligatori

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa (Complements de Formació per a Llicenciat en Pedagogia) 6 Obligatori

Organització i Gestió de Centre Educatius (CF Pedag.) 4,5 Obligatori

Procesos Psicològics Bàsics (CF Pedag.) 4,5 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Pedagogia - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa 9 Troncal

Història de l'Educació 9 Troncal

Processos PsicològicsBàsics 9 Troncal

Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació 9 Troncal

Sociologia de l'Educació 9 Troncal

Teoria de l'Educació 9 Troncal

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia de l'Educació 4,5 Troncal

Didàctica General 9 Troncal

Organització i Gestió de Centres Educatius 9 Troncal

Tècniques d'Anàlisi de Dades 6 Obligatori

Crèdits optatius 31,5 Optatius

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Pràcticum (1r Cicle) 6 Troncal

Tecnologia Educativa 9 Troncal

Història de l'Escola 6 Obligatori

Pedagogia dels Valors i de les Actituds 6 Obligatori

Crèdits optatius 21 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Pedagogia - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Economia de l'Educació 6 Troncal

Formació i Actualització en la Funció Pedagògica 6 Troncal

Pedagogia Social 6 Troncal

Política i legislació Educatives 6 Troncal

Filosofia de l'Educació 6 Obligatori

Història de l'Educació a Espanya 6 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 6 Troncal

Educació Comparada 6 Troncal

Avaluació de Programes, Centres i Professors 6 Troncal

Pràcticum (2n Cicle) 12 Troncal

Mesurament Educatiu 4,5 Obligatori

Metodologia de la Investigació Avaluativa 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Pedagogia - 52,5 crèdits
Abandó i Fracàs Escolar
Anàlisi Sistèmic de l'Educació
Bases Diferencials d'Atenció a la Diversitat
Comunicació i Educació
Cooperació per al Desenvolupament i Educació
Currículum, Democràcia i Multiculturalitat
Desenvolupament Cognitiu
Didàctica i Organització de l'Educació Infantil
Educació de Persones Adultes
Educació Internacional
Formació i Inserció Sociolaboral
Fonaments Biològics de l'Educació
Fonaments d'Educació Intercultural
Gènere i Educació
Història de l'Educació Especial
Història de l'Educació Popular i d'Adults
Història dels Sistemes EducatiusEuropeus
Iniciatives i Models de Política Juvenil
Instruments i Tècniques Avaluatives
Introducció al Diagnòstic Pedagògic
Introducció al Pensament Contemporani
Pedagogia Aplicada a la Delinqüència
Pedagogia dels Procediments Educatius
Pedagogia del Joc
Pedagogia del Llenguatge Escrit
Pedagogia Gerontològica
Política de l'Educació Social
Principis d'Orientació Educativa
Problemes Epistemològicsde les Ciències Socials
Sociologia del Coneixement i de la Cultura
Tractament de la Informació Educativa
Abandó i Fracàs Escolar
Anàlisi Sistèmic de l'Educació
Bases Diferencials d'Atenció a la Diversitat
Comunicació i Educació
Cooperació per al Desenvolupament i Educació
Currículum, Democràcia i Multiculturalitat
Desenvolupament Cognitiu
Didàctica i Organització de l'Educació Infantil
Educació de Persones Adultes
Educació Internacional
Formació i Inserció Sociolaboral
Fonaments Biològics de l'Educació
Fonaments d'Educació Intercultural
Gènere i Educació
Història de l'Educació Especial
Història de l'Educació Popular i d'Adults
Història dels Sistemes EducatiusEuropeus
Iniciatives i Models de Política Juvenil
Instruments i Tècniques Avaluatives
Introducció al Diagnòstic Pedagògic
Introducció al Pensament Contemporani
Pedagogia Aplicada a la Delinqüència
Pedagogia dels Procediments Educatius
Pedagogia del Joc
Pedagogia del Llenguatge Escrit
Pedagogia Gerontològica
Política de l'Educació Social
Principis d'Orientació Educativa
Problemes Epistemològicsde les Ciències Socials
Sociologia del Coneixement i de la Cultura
Tractament de la Informació Educativa
Segon Cicle de Llicenciat en Pedagogia - 33 crèdits
Comunicació i Educació
Història de l'Escola
Tècniques d'Anàlisi de Dades
Bases Diferencials de l'Educació de les Persones Adultes
Deontologia Professional
Diagnòstic en Educació
Diagnòstic en Subjectes amb Necessitats Educatives Especials
Didàctica i Organització de l'Educació Secundària
Direcció Educativa
Disseny i Avaluació de Materials Curriculars
Diversitat i Tecnologia de la Informació en Educació
Economia de l'Educació No Formal
Educació Moral per a la Ciutadania
Història de l'Educació de les Dones
Història de l'Educació Social a Espanya
Història de l'Educació Valenciana
Història Política de l'Educació
Enginyeria de l'Educació
Innovació en Centres
Mètodes de Construcció de Proves
Orientació Professional
Pedagogia Ambiental
Pedagogia de la Salut
Política i Control del Currículum
Polítiques Socioeducatives
Bases Diferencials de l'Educació de les Persones Adultes
Deontologia Professional
Diagnòstic en Educació
Diagnòstic en Subjectes amb Necessitats Educatives Especials
Didàctica i Organització de l'Educació Secundària
Direcció Educativa
Disseny i Avaluació de Materials Curriculars
Diversitat i Tecnologia de la Informació en Educació
Economia de l'Educació No Formal
Educació Moral per a la Ciutadania
Història de l'Educació de les Dones
Història de l'Educació Social a Espanya
Història de l'Educació Valenciana
Història Política de l'Educació
Enginyeria de l'Educació
Innovació en Centres
Mètodes de Construcció de Proves
Orientació Professional
Pedagogia Ambiental
Pedagogia de la Salut
Política i Control del Currículum
Polítiques Socioeducatives