Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura

Consulta d'una assignatura

13557 Didàctica i Organització de l'Educació Secundària

El subsistema de las enseñanzas medias. Los subsistemas de formación profesional: reglada, ocupacional y contínua. Transiciones entre diferentes niveles del sistema educativo. Transiciones entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. Diseño y desarrollo del currículum en educación secundaria.

Crèdits
Crèdits Teoria
Crèdits Pràctiques
Crèdits Totals
3 1,5 4,5

Titulació
Nom
Objectiu
Curs
Caràcter
Més informació
478 LL.PEDAGOGIA 00 Segon Cicle de Llicenciat en Pedagogia 4 Optatiu
    Segon Cicle de Llicenciat en Pedagogia 5 Optatiu
479 LL.PSICOPEDAGO.00 Segon Cicle de Llicenciat en Psicopedagogia 4 Optatiu
    Segon Cicle de Llicenciat en Psicopedagogia 5 Optatiu