Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.EDUC.SOCIAL 00 - 180 crèdits mínims

Diplomat en Educació Social - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Didàctica General 9 Troncal

Didàctica General 9 Troncal

Educació Permanent 6 Troncal

Psicologia del Desenvolupament 9 Troncal

Psicologia Social i de les Organitzacions 6 Troncal

Sociologia i Antropologia Social 4,5 Troncal

Fonaments Històrics, Polítics i Comparats de l'Educació Social 9 Obligatori

Crèdits optatius 16,5 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Intervenció Educativa sobre Problemes Fonamentalsde Desadaptació 9 Troncal

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 4,5 Troncal

PràcticumI 10 Troncal

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5 Troncal

Elaboració de Programes Didàctics en l'Àmbit Comunitari 4,5 Obligatori

Organització i Gestió d'institucions Socioeducatives 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 11 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Pràcticum II 22 Troncal

Programes d'Animació Sociocultural 6 Troncal

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa 9 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 8 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Educació Social - 43,5 crèdits
Crèdits optatius
Abandó i Fracàs Escolar
Actividades Lingüístiques Aplicades a l'Educació Social
Bases Diagnòstiques de l'Educació Social
Bases Diferencials de l'Educació per la Diversitat
Conceptes Bàsicsd'Intervenció Social
Cooperació per al Desenvolupament i Educació
Direcció i Gestió de Recursos Humans i Tècnics
Educació de Joves
Educació de Persones Adultes
Educació Internacional
Educació Socioambiental
Educació i Societat en l'Espanya Contemporània
Estils de Vida i Salut: Un Enfocament Psicosocial
Estructura Sociali Desigualtat Social
Formació per a la Inserció Sociolaboral
Fonaments d'Educació Intercultural
Iniciatives i Models de Política Juvenil
Intervenció Evolutiva en Processos d'Envelliment
Intervenció Familiar al Llarg del Cicle Vital
Metodologia Avaluativa de Programes d'Intervenció
Orientació Ocupacional en Educació Social
Pedagogia del Joc
Pedagogia Familiar
Pedagogia Gerontològica
Pedagogia Laboral
Política de l'Educació Social
Psicologia Comunitària
Psicologia Educativa Aplicada a l'Educació Social
Sociologia de l'Educació
Tallers de Tècniques Plàstiques Ocupacionals
Tècniques No Estandarditzatsde Recollida d'Informació
Abandó i Fracàs Escolar
Actividades Lingüístiques Aplicades a l'Educació Social
Bases Diagnòstiques de l'Educació Social
Bases Diferencials de l'Educació per la Diversitat
Conceptes Bàsicsd'Intervenció Social
Cooperació per al Desenvolupament i Educació
Direcció i Gestió de Recursos Humans i Tècnics
Educació de Joves
Educació de Persones Adultes
Educació Internacional
Educació Socioambiental
Educació i Societat en l'Espanya Contemporània
Estils de Vida i Salut: Un Enfocament Psicosocial
Estructura Sociali Desigualtat Social
Formació per a la Inserció Sociolaboral
Fonaments d'Educació Intercultural
Iniciatives i Models de Política Juvenil
Intervenció Evolutiva en Processos d'Envelliment
Intervenció Familiar al Llarg del Cicle Vital
Metodologia Avaluativa de Programes d'Intervenció
Orientació Ocupacional en Educació Social
Pedagogia del Joc
Pedagogia Familiar
Pedagogia Gerontològica
Pedagogia Laboral
Política de l'Educació Social
Psicologia Comunitària
Psicologia Educativa Aplicada a l'Educació Social
Sociologia de l'Educació
Tallers de Tècniques Plàstiques Ocupacionals
Tècniques No Estandarditzatsde Recollida d'Informació
Abandó i Fracàs Escolar
Actividades Lingüístiques Aplicades a l'Educació Social
Bases Diagnòstiques de l'Educació Social
Bases Diferencials de l'Educació per la Diversitat
Conceptes Bàsicsd'Intervenció Social
Cooperació per al Desenvolupament i Educació
Direcció i Gestió de Recursos Humans i Tècnics
Educació de Joves
Educació de Persones Adultes
Educació Internacional
Educació Socioambiental
Educació i Societat en l'Espanya Contemporània
Estils de Vida i Salut: Un Enfocament Psicosocial
Estructura Sociali Desigualtat Social
Formació per a la Inserció Sociolaboral
Fonaments d'Educació Intercultural
Iniciatives i Models de Política Juvenil
Intervenció Evolutiva en Processos d'Envelliment
Intervenció Familiar al Llarg del Cicle Vital
Metodologia Avaluativa de Programes d'Intervenció
Orientació Ocupacional en Educació Social
Pedagogia del Joc
Pedagogia Familiar
Pedagogia Gerontològica
Pedagogia Laboral
Política de l'Educació Social
Psicologia Comunitària
Psicologia Educativa Aplicada a l'Educació Social
Sociologia de l'Educació
Tallers de Tècniques Plàstiques Ocupacionals
Tècniques No Estandarditzatsde Recollida d'Informació