Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.RR.LABORALS 2000 - 190 crèdits mínims

Diplomat en Relacions Laborals - 190 crèdits
Curs 1 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Sindical 4,5 Troncal

Elements de Dret Privat 6 Troncal

Elements de Dret Públic 6 Troncal

Història Social i Política Contemporània 6 Troncal

Organització i Mètodes de Treball 12 Troncal

Psicologia del Treball 9 Troncal

Sociologia del Treball 6 Troncal

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 2 - 64,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret de la Seguretat Social I 4,5 Troncal

Dret del Treball 12 Troncal

Direcció i Gestió de Personal 10,5 Troncal

Legislació sobre Seguretat en el Treball 4,5 Troncal

Tècniques d'Investigació Social 6 Troncal

Crèdits optatius 21 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 64 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret de la Seguretat Social II 6 Troncal

Dret Processal Laboral 6 Troncal

Pràctiques IntegradesI 6 Troncal

Pràctiques IntegradesII 6 Troncal

Salut Laboral 7,5 Troncal

Crèdits optatius 19,5 Optatius

Crèdits lliure opció 13 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Relacions Laborals - 46,5 crèdits
Anàlisi d'Estats Financers
Anàlisi de Polítiques Públiques
Comptabilitat de l'Empresa Cooperativa
Comptabilitat Informatitzada
Dret Administratiu Laboral
Dret de les Empreses de l'Economia Social
Drets Humans. Drets Econòmics i Socials
Desenvolupament de Persones i Grups de Treball
Economia del País Valencià
Economia Espanyola
Economia Laboral
Economia Social i Cooperativa
Estadística Aplicada a les Ciències Socials
Estratègiade l'Empresa Cooperativa
Fonaments de Direcció Estratègica
Gestió de la Qualitat i Recursos Humans
Gestió Tributària
Història de les Relacions Laborals Contemporànies a Espanya
Introducció a la Comptabilitat
Medi Ambient i Relacions Laborals
Psicologia de les Organitzacions
Règims Especials de la Seguretat Social
Regulació de les Polítiques d'Ocupació
Relacions Laborals Especials i Modalitats Contractuals
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Solució de Conflictes Laborals
Tècniques d'Avaluació de Riscos Laborals
Tècniques d'Avaluació en Selecció de Personal
Tributació de l'Empresa
Anàlisi d'Estats Financers
Anàlisi de Polítiques Públiques
Comptabilitat de l'Empresa Cooperativa
Comptabilitat Informatitzada
Dret Administratiu Laboral
Dret de les Empreses de l'Economia Social
Drets Humans. Drets Econòmics i Socials
Desenvolupament de Persones i Grups de Treball
Economia del País Valencià
Economia Espanyola
Economia Laboral
Economia Social i Cooperativa
Estadística Aplicada a les Ciències Socials
Estratègiade l'Empresa Cooperativa
Fonaments de Direcció Estratègica
Gestió de la Qualitat i Recursos Humans
Gestió Tributària
Història de les Relacions Laborals Contemporànies a Espanya
Introducció a la Comptabilitat
Medi Ambient i Relacions Laborals
Psicologia de les Organitzacions
Règims Especials de la Seguretat Social
Regulació de les Polítiques d'Ocupació
Relacions Laborals Especials i Modalitats Contractuals
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Solució de Conflictes Laborals
Tècniques d'Avaluació de Riscos Laborals
Tècniques d'Avaluació en Selecció de Personal
Tributació de l'Empresa
Anàlisi d'Estats Financers
Anàlisi de Polítiques Públiques
Comptabilitat de l'Empresa Cooperativa
Comptabilitat Informatitzada
Dret Administratiu Laboral
Dret de les Empreses de l'Economia Social
Drets Humans. Drets Econòmics i Socials
Desenvolupament de Persones i Grups de Treball
Economia del País Valencià
Economia Espanyola
Economia Laboral
Economia Social i Cooperativa
Estadística Aplicada a les Ciències Socials
Estratègiade l'Empresa Cooperativa
Fonaments de Direcció Estratègica
Gestió de la Qualitat i Recursos Humans
Gestió Tributària
Història de les Relacions Laborals Contemporànies a Espanya
Introducció a la Comptabilitat
Medi Ambient i Relacions Laborals
Psicologia de les Organitzacions
Règims Especials de la Seguretat Social
Regulació de les Polítiques d'Ocupació
Relacions Laborals Especials i Modalitats Contractuals
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Solució de Conflictes Laborals
Tècniques d'Avaluació de Riscos Laborals
Tècniques d'Avaluació en Selecció de Personal
Tributació de l'Empresa