Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura

Consulta d'una assignatura

12492 Tributació de l'Empresa

Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Rendimientos de actividades empresariales; impuesto sobre sociedades. I.V.A. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Impuesto sobre actividades económicas; impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; imp

Crèdits
Crèdits Teoria
Crèdits Pràctiques
Crèdits Totals
1,5 3 4,5

Titulació
Nom
Objectiu
Curs
Caràcter
Més informació
426 D.RR.LABORALS 2000 Diplomat en Relacions Laborals 1 Optatiu
    Diplomat en Relacions Laborals 2 Optatiu
    Diplomat en Relacions Laborals 3 Optatiu