Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.CC.TREBALL 2001 - 120 crèdits mínims

Complement formació des de D. Relacions Laborals - 9 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Fonaments de Direcció Estratègica 6 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Pràctic) 1,5 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Teòric) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia (Pràctiques) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia (Teoria) 3 Obligatori

 
Complement formació des de D. Treball Social - 9 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Fonaments de Direcció Estratègica 6 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Pràctic) 1,5 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Teòric) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia (Pràctiques) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia (Teoria) 3 Obligatori

 
Complement formació des de D. Gestió i Adm. Pública - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

 
Complement formació des de D. Ciències Empresarials - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de D. Educació Social - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica 6 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Pràctic) 1,5 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Teòric) 3 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia (Pràctiques) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia (Teoria) 3 Obligatori

 
Complement formació des de D. Turisme - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Dret - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Economia - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Administ.i Direcc.Empreses - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Psicologia - 36 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica 6 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Pràctic) 1,5 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Teòric) 3 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia (Pràctiques) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia (Teoria) 3 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Sociologia - 18 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. CC.Polítiques i Adminst. - 18 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

 
Complement formació des de Ll. Humanitats - 36 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret 9 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica 6 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Pràctic) 1,5 Obligatori

Fonaments de Direcció Estratègica (Teòric) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia (Pràctiques) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia (Teoria) 3 Obligatori

Psicologia del Treball 9 Obligatori

Sociologia de les Relacions Laborals 6 Obligatori

Sociologia del Treball 6 Obligatori

 
Segon cicle de Llicenciat en ciències del Treball - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi econòmica de les polítiques públiques socialaborals 4,5 Troncal

Direcció estratègica de l'empresa 9 Troncal

Economia del treball i polítiques d'ocupació 9 Troncal

Teoria de les relacions laborals I 6 Troncal

Teoria i tècniques de negociació 9 Troncal

Crèdits optatius 16,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Auditoria del sistema humà 4,5 Troncal

Auditoria del sistema organitzatiu i de la direcció de recursos humans 6 Troncal

Polítiques sociolaborals 12 Troncal

Teoria de les relacions laborals II 6 Troncal

Teories del mercat laboral 4,5 Troncal

Crèdits optatius 21 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Segon cicle de Llicenciat en ciències del Treball - 37,5 crèdits
Anàlisi multivariant de recursos humans
Dret de l'ocupació
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Direcció d'equips de treball
Epidemiologia laboral
Estratègia i direcció de recursos humans
Factors psicosocials en la prevenció de rics laborals
Formació de salaris i sistemes de remuneració
Gestió financera
L'empresa i la seua estructura jurídica
Medi ambient, treball i empresa
Mercat de Treball i Negociació Col.lectiva. Mètodes i Fonts
Polítiques de direcció de recursos humans i diseny organitzatiu
Pràctiques externes
Règim fiscal de l'empresa
Relacions laborals i d'ocupació en el sector públic
Sistemes laborals territorials i desenvolupament local
Sociologia de l'ocupació
Treball i exclusió social
Treball i gènere
Anàlisi multivariant de recursos humans
Dret de l'ocupació
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Direcció d'equips de treball
Epidemiologia laboral
Estratègia i direcció de recursos humans
Factors psicosocials en la prevenció de rics laborals
Formació de salaris i sistemes de remuneració
Gestió financera
L'empresa i la seua estructura jurídica
Medi ambient, treball i empresa
Mercat de Treball i Negociació Col.lectiva. Mètodes i Fonts
Polítiques de direcció de recursos humans i diseny organitzatiu
Pràctiques externes
Règim fiscal de l'empresa
Relacions laborals i d'ocupació en el sector públic
Sistemes laborals territorials i desenvolupament local
Sociologia de l'ocupació
Treball i exclusió social
Treball i gènere