Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

L.ITM 2001 - 124 crèdits mínims

Complements de Foramció accés 2 Cicle LL.ITM - 16 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Complements de Macroeconomia 4 Obligatori

Estadística 9 Obligatori

Estadística I 6 Obligatori

Estadística I (Pràctiques) 1,5 Obligatori

Estadística I (Pràctiques) 3 Obligatori

Estadística I (Teoria) 4 Obligatori

Estadística I (Teoria) 3 Obligatori

Estadística II 6 Obligatori

Estadística II (Pràctiques) 1,5 Obligatori

Estadística II (Pràctiques) 3 Obligatori

Estadística II (Teoria) 4 Obligatori

Estadística II (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia Empresa 6 Obligatori

Macroeconomia (Empresa) (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia Empresa (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia (Empresa) (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia Empresa (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia I 6 Obligatori

Macroeconomia I (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia I (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia II 6 Obligatori

Macroeconomia II (Empreses) (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia II (Empreses) (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia II (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia II (Teoria) 3 Obligatori

 
Segon Cicle Llic. en Investigació i Técniques de Mercat - 124 crèdits
Curs 4 - 63 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Direcció Comercial 6 Troncal

Direcció Estratègica 4,5 Troncal

Estadística Aplicada 4,5 Troncal

Estructura Econòmica 4,5 Troncal

Investigació de Mercats 9 Troncal

Direcció Publicitària 6 Obligatori

Mercats i Preus 6 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 4,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 61 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Màrqueting Avançat 12 Troncal

Sociologia del Consum 4,5 Troncal

Comportament del Consumidor 6 Obligatori

Crèdits optatius 30 Optatius

Crèdits lliure opció 8,5 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle Llic. en Investigació i Técniques de Mercat - 48 crèdits
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Canals de Comercialització
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Direcció Financera de l'Empresa
Entorn Competitiu de l'Empresa
Estructura i Canvi de les Societats
Avaluació del Mòdels Causals en Investigació de Mercats
Màrqueting de Serveis
Màrqueting Industrial
Màrqueting Internacional
Màrqueting Turístic
Models Matemàtics Aplicats a Problemes de Màrqueting
Planificació de Mitjans Publicitaris
Pràctiques d'Empresa
Promoció Comercial
Psicologia de la Publicitat
Sector Exterior
Sociologia de la Comunicació de Masses
Teoria de Jocs
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Canals de Comercialització
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Direcció Financera de l'Empresa
Entorn Competitiu de l'Empresa
Estructura i Canvi de les Societats
Avaluació del Mòdels Causals en Investigació de Mercats
Màrqueting de Serveis
Màrqueting Industrial
Màrqueting Internacional
Màrqueting Turístic
Models Matemàtics Aplicats a Problemes de Màrqueting
Planificació de Mitjans Publicitaris
Pràctiques d'Empresa
Promoció Comercial
Psicologia de la Publicitat
Sector Exterior
Sociologia de la Comunicació de Masses
Teoria de Jocs