Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14691 Història de la Comunicació Social al País Valencià - LL.COMUNI.AUDIO.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Es basa en tres elements. Classes magistrals que desenvolupen els continguts de l'assignatura. Debat dels dossier, els textos i les visualitzacions que es desenvolupen a classe. I la tutorització del treball de camp, una història de vida, que desenvolupen individualment els alumnes
Met. Avaluació
L?avaluació de l?assignatura es realitzarà a través d?un examen final de la matèria impartida a classe, que valdrà un 50% de la nota final. L?altre 50% derivarà de l?avaluació del treball de curs.
Bibliografia
ÁLVAREZ, J.T. (1989): Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990).
BELTRÁN, A. (2002): Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX.
BORDERIA, E. (2000): La prensa durante el franquismo: represión, censura y negocio. Valencia, 1939-1975.
DD.AA. (1987): La informació a la Comunitat Valenciana.
LAGUNA, A. (1990): Historia del periodismo valenciano. 200 años en primera plana.
LAGUNA, A. (ed.) (2000): La comuniciación en los 90'. El mercado valenciano.
MARTÍNEZ, F.A. (1994): Prensa y partido en el progresismo valenciano. José Peris y Valero, 1821-1876.
VALLÉS, A. (2000): Historia de la radio valenciana (1925-2000).
XAMBÓ, R. (2001): Comunicació, política i societat. El cas valencià.
Continguts
BLOC I. NAIXEMENT I CONSOLIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PERIÒDICA AL PAÍS VALENCIÀ: ENTRE LA IL?LUSTRACIÓ, LA REVOLUCIÓ I L?ORDRE BURGÈS (1790-1900)
Tema 1. La cultura feudal-cortesana i el naixement de la premsa diària
Tema 2. Revolució, liberalisme i llibertat d?impremta: el temps de la premsa política

BLOC II. CULTURA I COMUNICACIÓ AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX: MERCANTILITZACIÓ DE L?OCI, CULTURA DE L?ESPECTACLE I SOCIETAT DE MASSES
Tema 3. L?edad d?or de la premsa: periodisme i revisterisme d?empresa.
Tema 4. La cultura del casino.

BLOC III. ENTRE LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL O QUAN LA COMUNICACIÓ ESDEVÉ MINISTERI
Tema 5. Les polítiques de comunicació durant la Segona República.
Tema 6. La batalla cultural durant la Guerra Civil

BLOC IV. ELS MECANISMES DE CONTROL INFORMATIU DURANT UNA DICTADURA: LA COMUNICACIÓ DURANT EL FRANQUISME
Tema 7. De la Llei Serrano Suñer a la Llei Fraga: les definicions d?un règim
Tema 8. La premsa i la ràdio: entre el Movimiento i la Pirenaica.
Tema 9. L?audiovisual al franquisme: NO-DO, cinema i televisió.

BLOC V. LA TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA: DE L?ENFONSAMENT DE LES REVISTES CRÍTIQUES A L?AUGE DE LA TELEVISIÓ
Tema 10. Transició amb batalla: el cas valencià
Tema 11. Vella premsa, nova premsa.
Tema 12. Entre el boom radiofònic i Canal 9
Objetius
Explicar la conformació i el desenvolupament de l?ecosistema de comunicació social contemporani valencià, tot i posant-lo en relació estreta amb l?espanyol i amb l?europeu. Donar una visió contextualitzada i històrica de la producció, la distribució i el consum (recepció) de les diverses formes i estils de comunicació i del seus continguts simbòlics, tot i atenent a les diverses etapes i a una perspectiva històricament determinada.
URL de Fitxa