Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13642 Pedagogia dels Procediments Educatius - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Teoria de l'Educació
Professor responsable
H1134 - BERNARDO GARGALLO LOPEZ
Met. Docent
S'utilitzaran diversos mètodes en les activitats docents/discentes: metodologia expositiva, treball cooperatiu, discussió en grup, comentari de text, activitats pràctiques i d'aplicació, etc.
Met. Avaluació
1. Examen escrit sobre els continguts explicats en classe, les lectures realitzades, o els aspectes treballats en els casos pràctics (50% de la qualificació).
2. Portafolis sobre part teòrica i pràctica (dossier de pràctiques i treball de seminari) (50% )
Bibliografia
Alonso, C.M., Gallego, D.J. y Honey, P. (1995): Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Bilbao: Mensajero.
Bernad, J.A. (1999): Estrategias de aprendizaje. Madrid: Bruño.

Gargallo, B. (2000): Procedimientos. Estrategias de aprendizaje. Su naturaleza, enseñanza y evaluación. Valencia: Tirant lo Blanch.
Gargallo, B. (2006): Las estrategias de aprendizaje y su integración en el curriculum escolar. En Congreso Internacional de Investigación, Educación y Formación Docente. Escritos. Medellín: Universidad de Antioquia, 197-227.
Gargallo,B. y Ferreras, A. (2000) Estrategias de aprendizaje. Un programa de intervención para ESO y EPA. Madrid: MEC/CIDE.
Pozo, J.I. y Monereo, C. (1999) El aprendizaje estratégico. Madrid: Aula XXI/ Santillana.
Continguts
1.Els continguts educatius. Els procediments educatius
2.Tipus de procediments. Taxonomies
3.La selecció i seqüenciació dels continguts procedimentals
4.L'ensenyança i l' avaluació dels procediments
5.Les estratègies d'aprenentatge. Conceptualització i tipologies.
6.L'ensenyament i l'avaluació de les estratègies d'aprenentatge
7.Programes educatius d'ensenyança d'estratègies d'aprenentatge
8.La formació de professors i l'assessorament psicopedagògic
9.Els enfocaments i estils d'aprenentatge
Objetius
1.Conceptualitzar els procediments com a continguts educatius i comprendre la importància de la seua ensenyança/aprenentatge.
2.Conéixer i manejar mètodes d'ensenyança i avaluació.
3.Conceptualitzar adequadament les estratègies d'aprenentatge i comprendre la necessitat de la seua ensenyança.
4.Analitzar i valorar programes d'intervenció educativa
5.Dissenyar programes d'intervenció educativa
6.Valorar el aprendre a deprendre com a objectiu educatiu essencial per a realitzar futurs aprenentatges en una societat di
URL de Fitxa
http://www.uv.es/~gargallo/gargallo.htm