Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13601 Direcció Educativa - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
-Activa i participativa.
-Treballs individuals i en grup.
-Lectures de sensibilització i crítica.
-discussions en grup.

Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
Gimeno (1995)La dirección de centros MEC-CIDE.
Durkheim(2000)La educación moral. Morata.
Hargreaves(1997)Profesorado, cultura y postmodernidad. Morata.
Continguts
-Cultura institucional escolar. Desregulació organitzativa i descentralització politicoadministrativa. Relacions entre política, legislació i administració educativa.
-Tendències organitzatives i la seua incidència en el treball directiu. La direcció en el context legislatiu actual. Contradictòries demandes.
-Formació, selecció i actualització de Directors. Coneixements professionals, competències, participació política i responsabilització democràtica.
-La Direcció escolar en l'àmbit internacional. Corrents antagònics sobre la seua participació en el Sistema Educatiu.
Objetius
- Coneixement de la dimensió institucional de les organitzacions escolars i la seua incidència en el treball directiu.
- Presa de contacte amb els aspectes curriculars, organitzatius i laborals dels Centres escolars.
- Anàlisi dels criteris de formació, selecció i actualització de Directors escolars.
URL de Fitxa