Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.CAFE 1999 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS FORMACIO MESTRE-ESPECIALITAT EDUCACIO FISICA - 45 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Atletisme 9 Obligatori

Bàsquet 9 Obligatori

Handbol 9 Obligatori

Biomècanica de l'Activitat Física 6 Obligatori

Futbol 9 Obligatori

Judo 9 Obligatori

Natació 9 Obligatori

Sistemàtica del Moviment 9 Obligatori

Teoria i Història de l'Esport 9 Obligatori

Treball addicional Biomecànica de l'Activitat Física. Complement de Formació 2 Obligatori

Treball addicional Esports col.lectius. Complement de Formació. 1 Obligatori

Treball addicional Esports individuals. Complement de Formació. 1 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Activit. Física i de l'Esport - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anatomia Funcional 7,5 Troncal

Aprenentatge Motor 4,5 Troncal

Bases Perceptivomotrius 9 Troncal

Biomècanica de l'Activitat Física 6 Troncal

Fisiologia Humana 6 Troncal

Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport 9 Troncal

Sistemàtica del Moviment 9 Troncal

Teoria i Història de l'Esport 9 Troncal

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Bàsquet 9 Troncal

Handbol 9 Troncal

Expressió Corporal 6 Troncal

Futbol 9 Troncal

Sociologia de l'Esport 4,5 Troncal

Bases Metodològiques de la Investigació en Activitat Física i Esports 6 Obligatori

Psicologia Social dels grups Esportius 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Atletisme 9 Troncal

Judo 9 Troncal

Natació 9 Troncal

Crèdits optatius 24 Optatius

Crèdits lliure opció 9 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Activit. Física i de l'Esport - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Activitat Física i Salut 9 Troncal

Activitats en el Medi Natural 4,5 Troncal

Models de Planificació i Tècniques de Gestió i Organització d'Activitats i Esdeveniments Esportius 9 Troncal

Teoria i Pràctica del Currículum de l'Educació Física i de l'Esport 9 Troncal

Teoria i Pràctica de l'Entrenament Esportiu 9 Troncal

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 7,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Esport i Recreació 4,5 Troncal

Disseny Curricular de l'Educació Física i l'Esport 4,5 Troncal

Equipament i Instal·lacions Esportives 4,5 Troncal

Estructura i Organització de les Institucions Esportives 4,5 Troncal

Fisiologia de l'Exercici 4,5 Troncal

Pràcticum 12 Troncal

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 13,5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Activit. Física i de l'Esport - 36 crèdits
Esports II: Atletisme
Educació Física de Base II
Epistemologia de l'Educació Física
Actividades Físicorecreatives i Jocs i Esports Autòctons
Voleibol
Cinesiologia
Cinesiteràpia i Salut
Dansa i Dramatització
Fisiologia Nutricional de l'Esportista
Gimnàstica Artística Esportiva
Gimnàstica Rítmica Esportiva
Hoquei
Informàtica Aplicada
Intervenció Psicoeducativa sobre Actituds i Valors en l'Activitat Física i l'Esport
Projectes i Materials Curriculars en l'Educació Física
Rugbi
Actividades Físicorecreatives i Jocs i Esports Autòctons
Voleibol
Cinesiologia
Cinesiteràpia i Salut
Dansa i Dramatització
Fisiologia Nutricional de l'Esportista
Gimnàstica Artística Esportiva
Gimnàstica Rítmica Esportiva
Hoquei
Informàtica Aplicada
Intervenció Psicoeducativa sobre Actituds i Valors en l'Activitat Física i l'Esport
Projectes i Materials Curriculars en l'Educació Física
Rugbi
Segon Cicle de Llicenciat en Activit. Física i de l'Esport - 24 crèdits
Biom. Aplicada a l'Esport d'Alt Rendiment
Direc. en l'Entrenament dels Joves
Expressió i Dansa
Gimnàstica Compensatòria
Legislació, Organització i Gestió Esportiva
Ps. Organ. Màrqueting Apl. Activ. Fís. Esp.
Psicobiologia Aplicada a l'Alt Rendiment
Seminari A
Seminari B
Seminari C
Seminari D
Seminari E
Seminari F
Seminari G
Seminari H
Seminari I
Seminari J
Seminari K
Seminari L
Seminari M
Seminari N
Seminari O
Valoració de la Condició Biològica
Esports amb Raqueta i la seua Didàctica
Estadística Aplicada
Gestió de Recursos en Entitats Esportives
Mestratge en Esports Col·lectius: Bàsquet
Mestratge en Esports Col·lectius: Handbol
Mestratge en Esports Col·lectius: Voleibol
Mestratge en Esports Col·lectius: Futbol
Mestratge en Esports Individuals: Atletisme
Mestratge en Esports Individuals: Gimnàstica
Mestratge en Esports Individuals: Judo
Mestratge en Esports Individuals: Natació
Prevenció i Primers Auxilis de Lesions Esportives
Principis i Modalitats d'Intervenció de l'Activitat Física Especial i Adaptada
Rendiment en Esports Col·lectius: Bàsquet
Rendiment en Esports Col·lectius: Handbol
Rendiment en Esports Col·lectius: Voleibol
Rendiment en Esports Col·lectius: Futbol
Rendiment es Esports Individuals: Atletisme
Rendiment en Esports Individuals: Gimnàstica Rítmica
Rendiment en Esports Individuals: Judo
Rendiment en Esports Individuals: Natació
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva
Esports amb Raqueta i la seua Didàctica
Estadística Aplicada
Gestió de Recursos en Entitats Esportives
Mestratge en Esports Col·lectius: Bàsquet
Mestratge en Esports Col·lectius: Handbol
Mestratge en Esports Col·lectius: Voleibol
Mestratge en Esports Col·lectius: Futbol
Mestratge en Esports Individuals: Atletisme
Mestratge en Esports Individuals: Gimnàstica
Mestratge en Esports Individuals: Judo
Mestratge en Esports Individuals: Natació
Prevenció i Primers Auxilis de Lesions Esportives
Principis i Modalitats d'Intervenció de l'Activitat Física Especial i Adaptada
Rendiment en Esports Col·lectius: Bàsquet
Rendiment en Esports Col·lectius: Handbol
Rendiment en Esports Col·lectius: Voleibol
Rendiment en Esports Col·lectius: Futbol
Rendiment es Esports Individuals: Atletisme
Rendiment en Esports Individuals: Gimnàstica Rítmica
Rendiment en Esports Individuals: Judo
Rendiment en Esports Individuals: Natació
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva