Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

GEDE 2003-TP- - 240 crèdits mínims

GRADUAT EUROPEU EN DIRECCIÓ D'EMPRESES (GEDE) 2003 - 240 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Crèdits optatius 72 Optatius

Crèdits lliure opció 27 Lliure Opció

 
Curs 1 - 48 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alemany econòmic-empresarial (GEDE-GEE) 6 Obligatori

Comptabilitat Financera 9 Obligatori

Dret de l'Empresa 6 Obligatori

Espanyol econòmic-empresarial (GEDE-GEE) 6 Obligatori

Estadística I 6 Obligatori

Francès econòmic-empresarial (GEDE-GEE) 6 Obligatori

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Obligatori

Anglès econòmic-empresarial (GEDE-GEE) I 6 Obligatori

Anglès econòmic-empresarial (GEDE-GEE) II 6 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'espanyol econòmic-empresarial (GEDE-GEE) 6 Obligatori

 
Curs 2 - 43,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Obligatori

Direcció Comercial I 4,5 Obligatori

Economia de la Unió Europea 6 Obligatori

Práctiques Professionals GEDE I 24 Obligatori

 
Curs 3 - 13,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Direcció Comercial II 4,5 Obligatori

Direcció Financera I 4,5 Obligatori

Direcció Financera II 4,5 Obligatori

 
Curs 4 - 36 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Direcció d'Empreses Internacionals 6 Obligatori

Direcció de Recursos Humans 6 Obligatori

Práctiques Professionals GEDE II 24 Obligatori

        
Optatius
GRADUAT EUROPEU EN DIRECCIÓ D'EMPRESES (GEDE) 2003 - 72 crèdits
Anàlisi Comptable
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Canals de Comercialització
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Consolidació Comptable
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat Directiva
Comptabilitats Especials
Creació d'Empreses
Dret del Treball
Dret Mercantil
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de la Producció
Direcció de Vendes
Direcció Estratègica I
Direcció Estratègica II
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Distribució Comercial Detallista
Econometria Empresarial I
Econometria Empresarial II
Economia del País Valencià
Economia Espanyola
Economia Mundial
Estadística II
Estratègia de Màrqueting
Estratègia i Política de Productes i Preus
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Fonaments de Direcció Estratègica
Fonaments de Màrqueting Internacional
Gestió Financera Internacional de l'Empresa
Gestió i Control de la Qualitat
Història Econòmica
Història Econòmica de l'Empresa
Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Introducció al Dret Mercantil
Inversions Financeres
Investigació Comercial
Macroeconomia I
Macroeconomia II
Màrqueting Internacional
Matemàtica Economicoempresarial
Matemàtica Financera
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Microeconomia I
Microeconomia II
Modelització i Optimització
Normalització i Planificació Comptable
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Econòmica i Activitat Empresarial
Política Monetària i Financera
Programació Matemàtica
Sector Exterior
Sistemes Comptables Informatitzats
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques de Venda i de Promoció
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria del Finançament I
Teoria del Finançament II
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa I
Tributació de l'Empresa II