Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

PROGRAMA DE DOBLE TÍTOL DRET-ADE - 451,5 crèdits mínims

Primer cicle Programa DRET-ADE - 223,5 crèdits
Curs 1 - 73,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat Financera 9 Obligatori

Dret Civil I 9 Obligatori

Dret Constitucional I 9 Obligatori

Dret Romà 7,5 Obligatori

Estadística I 6 Obligatori

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial 6 Obligatori

Matemàtica Financera 6 Obligatori

Teoria del Dret 6 Obligatori

 
Curs 2 - 73,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Obligatori

Dret Administratiu I 9 Obligatori

Dret Civil II 4,5 Obligatori

Dret del Treball I 4,5 Obligatori

Dret Internacional Públic 9 Obligatori

Economia de la Unió Europea 6 Obligatori

Història del Dret Espanyol 7,5 Obligatori

Institucions del Dret Comunitari 6 Obligatori

Matemàtica Economicoempresarial 6 Obligatori

Microeconomia I 6 Obligatori

Microeconomia II 6 Obligatori

 
Curs 3 - 76,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Administratiu Il 9 Obligatori

Dret Civil III 6 Obligatori

Dret Constitucional II 7,5 Obligatori

Dret del Treball II 9 Obligatori

Dret Eclesiàstic de l'Estat 4,5 Obligatori

Dret Mercantil I 9 Obligatori

Direcció Comercial I 4,5 Obligatori

Direcció Comercial II 4,5 Obligatori

Estadística II 6 Obligatori

Introducció al Dret Processal 4,5 Obligatori

Macroeconomia I 6 Obligatori

Macroeconomia II 6 Obligatori

 
Segon cicle Programa DRET-ADE - 228 crèdits
Curs 4 - 75 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Financer i Tributari I 9 Obligatori

Dret Mercantil II 9 Obligatori

Dret Penal I 9 Obligatori

Dret Processal II 9 Obligatori

Direcció Financera I 4,5 Obligatori

Direcció Financera II 4,5 Obligatori

Economia Espanyola 6 Obligatori

Economia Mundial 6 Obligatori

Programació Matemàtica 6 Obligatori

Tributació de l'Empresa I 6 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 5 - 76,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Comptable 4,5 Obligatori

Consolidació Comptable 4,5 Obligatori

Dret Civil IV 7,5 Obligatori

Dret Financer i Tributari II 9 Obligatori

Dret Internacional Privat 9 Obligatori

Dret Penal II 9 Obligatori

Dret Processal III 4,5 Obligatori

Direcció Estratègica I 4,5 Obligatori

Econometria Empresarial I 4,5 Obligatori

Investigació Comercial 4,5 Obligatori

Teoria del Finançament I 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 10,5 Optatius

 
Curs 6 - 76,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Direcció Estratègica II 4,5 Obligatori

Econometria Empresarial II 4,5 Obligatori

Estratègia de Màrqueting 4,5 Obligatori

Filosofia del Dret 4,5 Obligatori

Pràctiques Professionals 24 Obligatori

Teoria del Finançament II 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 30 Optatius

        
Optatius
Segon cicle Programa DRET-ADE - 46,5 crèdits
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi Econòmica del Dret
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Béns de les Administracions Públiques
Canals de Comercialització
Causes Matrimonials
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat del Sector Públic
Comptabilitat Directiva
Comptabilitat per a Juristes
Comptabilitats Especials
Contractació civil
Dret Administratiu Econòmic
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials
Dret de la Navegació
Dret de la Prova
Dret de la Seguretat Social
Dret de la Seguretat Social
Dret del Comerç Internacional
Dret del Medi Ambient
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances)
Dret Electoral
Dret Internacional dels Drets Humans
Dret Internacional del Mar
Dret Matrimonial Canónico
Dret Mercantil
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Tributari
Dret Tributari de l'Empresa
Dret Urbanístic
Direcció d'Empreses Internacionals
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Economia del Treball
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Garanties del Crèdit
Gestió Tributària
Història de les Institucions de Dret Privat i Dret Públic
Història Econòmica de l'Empresa
Màrqueting Internacional
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Monetària i Financera
Pràctica Tributària
Procés Contenciós Administratiu
Procés Laboral
Protecció del Consumidor
Protecció Penal dels Interesos Públics
Règims Jurídics Dominicals i Edificació
Sector Exterior
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria del Raonament i Argumentació Jurídica
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa II
Tutela Jurisdiccional Cautelar
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi Econòmica del Dret
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Béns de les Administracions Públiques
Canals de Comercialització
Causes Matrimonials
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat del Sector Públic
Comptabilitat Directiva
Comptabilitat per a Juristes
Comptabilitats Especials
Contractació civil
Dret Administratiu Econòmic
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials
Dret de la Navegació
Dret de la Prova
Dret de la Seguretat Social
Dret de la Seguretat Social
Dret del Comerç Internacional
Dret del Medi Ambient
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances)
Dret Electoral
Dret Internacional dels Drets Humans
Dret Internacional del Mar
Dret Matrimonial Canónico
Dret Mercantil
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Tributari
Dret Tributari de l'Empresa
Dret Urbanístic
Direcció d'Empreses Internacionals
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Economia del Treball
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Garanties del Crèdit
Gestió Tributària
Història de les Institucions de Dret Privat i Dret Públic
Història Econòmica de l'Empresa
Màrqueting Internacional
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Monetària i Financera
Pràctica Tributària
Procés Contenciós Administratiu
Procés Laboral
Protecció del Consumidor
Protecció Penal dels Interesos Públics
Règims Jurídics Dominicals i Edificació
Sector Exterior
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria del Raonament i Argumentació Jurídica
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa II
Tutela Jurisdiccional Cautelar
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi Econòmica del Dret
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Béns de les Administracions Públiques
Canals de Comercialització
Causes Matrimonials
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat del Sector Públic
Comptabilitat Directiva
Comptabilitat per a Juristes
Comptabilitats Especials
Contractació civil
Dret Administratiu Econòmic
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials
Dret de la Navegació
Dret de la Prova
Dret de la Seguretat Social
Dret de la Seguretat Social
Dret del Comerç Internacional
Dret del Medi Ambient
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances)
Dret Electoral
Dret Internacional dels Drets Humans
Dret Internacional del Mar
Dret Matrimonial Canónico
Dret Mercantil
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Tributari
Dret Tributari de l'Empresa
Dret Urbanístic
Direcció d'Empreses Internacionals
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Economia del Treball
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Garanties del Crèdit
Gestió Tributària
Història de les Institucions de Dret Privat i Dret Públic
Història Econòmica de l'Empresa
Màrqueting Internacional
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Monetària i Financera
Pràctica Tributària
Procés Contenciós Administratiu
Procés Laboral
Protecció del Consumidor
Protecció Penal dels Interesos Públics
Règims Jurídics Dominicals i Edificació
Sector Exterior
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria del Raonament i Argumentació Jurídica
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa II
Tutela Jurisdiccional Cautelar