Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

PROGRAMA SOCIOLOGIA-CC.POLÍTIQUES - 343,5 crèdits mínims

Tres primers cursos del programa - 180 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Crèdits optatius 52,5 Optatius

 
Curs 1 - 54 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració 9 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials I 6 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials II 6 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció al Dret 6 Obligatori

Sociologia General 12 Obligatori

 
Curs 2 - 31,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Economia Política 9 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya I 6 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Obligatori

Relacions Internacionals 4,5 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social I 6 Obligatori

 
Curs 3 - 42 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Estructura Social del País Valencià 6 Obligatori

Història del País Valencià 4,5 Obligatori

Història del Pensament Polític Modern 4,5 Obligatori

Sistema politic espanyol 9 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social II 6 Obligatori

Teoria Sociològica 12 Obligatori

 
Segons cursos del programa - 163,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Crèdits optatius 13,5 Optatius

 
Curs 4 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia Social 9 Obligatori

Dret del Estat I 9 Obligatori

Dret Internacional Públic 4,5 Obligatori

Estructura i Canvi de les Societats 9 Obligatori

Hisenda Pública 6 Obligatori

Pràctiques d'Antropologia Social 6 Obligatori

Pràctiques d'Estructura i Canvi de les Societats 6 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social III 6 Obligatori

Teoria de la Població 6 Obligatori

 
Curs 5 - 57 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Administració i politiques publiques en Espanya 9 Obligatori

Anàlisi Demogràfica 6 Obligatori

Comunicació i Opinió Pública 4,5 Obligatori

Dret del Estat II 4,5 Obligatori

Politica comparada i sistemes politics 4,5 Obligatori

Psicologia Social 9 Obligatori

Sistema Econòmic Mundial i Espanyol 9 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social IV 6 Obligatori

Teoria i Filosofia Política 9 Obligatori

 
Curs 6 - 31,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comunicació i Opinió Pública 4,5 Obligatori

Pràctiques Professionals en Empresa 12 Obligatori

Teoria de la Democràcia 4,5 Obligatori

Teoria de la Negociació 4,5 Obligatori

Teories i Sociologia de la Nació i dels Nacionalismes 6 Obligatori

        
Optatius
Tres primers cursos del programa - 52,5 crèdits
Història Econòmica
Informàtica Aplicada a les Ciències Socials
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció a l'Epistemologia Sociològica
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Matemàtiques per a les Ciències Socials I
Participació en Treball Social
Sistemes Electorals
Sociologia de l'Educació
Sociologia de la Família
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia del Desenvolupament: Relacions Nort Sud
Sociologia del Gènere
Sociologia del Llenguatge (Sociolingüística)
Sociologia del Sistema Polític
Sociologia del Treball
Sociologia Urbana
Teoria i Història del Sindicalisme i Moviment Obrer
Segons cursos del programa - 13,5 crèdits
Cultura i Societat Tendències Contemporànies
Economia del País Valencià
Economia Regional i Urbana II
Política Econòmica I
Polítiques de Benestar Comparades
Sociologia de la Comunicació de Masses
Sociologia de la Vida Quotidiana
Sociologia de la Vivenda i Planificació Territorial
Sociologia de les Polítiques Públiques
Sociologia del Consum
Sociologia Ecològica
Sociologia Històrica. Fonaments Teòrics.