Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LLIC.HUMANITATS 2006 - 304 crèdits mínims

Complements de Formació Llic. Humanitats - 44 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alemany (Segona Llengua) I 10 Obligatori

Art i corrents estètiques contemporànies 10 Obligatori

Francès (Segona Llengua) I 10 Obligatori

Història de la Idea d'Europa I 10 Obligatori

Història de la Idea d'Europa II 10 Obligatori

Anglès (Segona Llengua) I 10 Obligatori

Italià (Segona Llengua) I 10 Obligatori

Llatí i Cultura Clàssica 9 Obligatori

Llengua Catalana 6 Obligatori

Llengua Espanyola 6 Obligatori

Llengua francesa i civilització 10 Obligatori

Literatura Alemanya 5 Obligatori

Literatura Catalana 6 Obligatori

Literatura Espanyola 6 Obligatori

Literatura Francesa 5 Obligatori

Literatura Anglesa 5 Obligatori

Literatura Italiana 5 Obligatori

Literatures contemporànies 10 Obligatori

 
Segon cicle de Llicenciat en Humanitats - 121,5 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia Social 6 Troncal

Filosofia 9 Troncal

Psicologia 6 Troncal

Crèdits optatius 35 Optatius

Crèdits lliure opció 4 Lliure Opció

 
Curs 5 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Geografía regional 4,5 Troncal

Història Contemporània 9 Troncal

Crèdits optatius 40 Optatius

Crèdits lliure opció 8 Lliure Opció

        
Optatius
Segon cicle de Llicenciat en Humanitats - 75 crèdits
Art i corrents estètiques contemporànies
Aspectes culturals de la ciències i la tecnologia
*Drets Humans
Etnocentrisme i multiculturalisme
Filosofia de les Ciències Humanes
Fonaments Culturals d'Europa
Gènere, cultura i ciutadania
Història de la Idea d'Europa I
Història de la Idea d'Europa II
La gestió i la tutela del patrimoni històric
Les ciutats
Les estratègies, tècniques i mètodes de la gestió cultural
Les llengües de la societat actual
Llengua francesa i civilització
Literatures contemporànies
Pensament contemporani
Pràctiques institucionals i en empreses (Anual)
Pràctiques institucionals i en empreses (semestral)
Problemes sociolingüístics de la construcció europea
Teoria Crítica de la Societat
Art i corrents estètiques contemporànies
Aspectes culturals de la ciències i la tecnologia
*Drets Humans
Etnocentrisme i multiculturalisme
Filosofia de les Ciències Humanes
Fonaments Culturals d'Europa
Gènere, cultura i ciutadania
Història de la Idea d'Europa I
Història de la Idea d'Europa II
La gestió i la tutela del patrimoni històric
Les ciutats
Les estratègies, tècniques i mètodes de la gestió cultural
Les llengües de la societat actual
Llengua francesa i civilització
Literatures contemporànies
Pensament contemporani
Pràctiques institucionals i en empreses (Anual)
Pràctiques institucionals i en empreses (semestral)
Problemes sociolingüístics de la construcció europea
Teoria Crítica de la Societat