Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LLIC.CC.POLÍTIQUES I L ADMINIST.2006 - 300 crèdits mínims

Complements de Formació des de diferents títols - 27 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi de l'Entorn Social 4,5 Obligatori

Ciència Política i de l'Administració 9 Obligatori

Complement de formació de Ciència Politica i de l'Administració 4,5 Obligatori

Complement de formació d'Història Politica i Social Contemporània 4,5 Obligatori

Complement de formación d'Introducció al Dret 4,5 Obligatori

Complement de formació de Relacions Internacionals 4,5 Obligatori

Complement de formació de Tècniques d'Investigació Social 4,5 Obligatori

Complement de formació Sociologia General 4,5 Obligatori

Dret Civil I 9 Obligatori

Dret Constitucional I 9 Obligatori

Dret Internacional Públic 9 Obligatori

Elements de Dret Públic 6 Obligatori

Història Contemporània 9 Obligatori

Història Contemporània Universal 9 Obligatori

Història Moderna i Contemporània 6 Obligatori

Història Política i Social Contemporània 6 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Història Social i Política Contemporània 6 Obligatori

Introducció a la ciència política i de l'administració 4,5 Obligatori

Introducció al Dret 6 Obligatori

Introducció al Dret 6 Obligatori

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 6 Obligatori

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social i Comunitària 4,5 Obligatori

Relacions Internacionals 4,5 Obligatori

Relacions Internacionals 4,5 Obligatori

Sociologia 7,5 Obligatori

Sociologia 6 Obligatori

Sociologia General 12 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social 6 Obligatori

Tècniques d'Investigació Social I 6 Obligatori

Teoria del Dret 6 Obligatori

 
Primer cicle Llic.Ciències Polítiques i Administr. - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració 9 Troncal

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Troncal

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Troncal

Introducció al Dret 6 Troncal

Sociologia General 12 Troncal

Drets Humans 4,5 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials I 6 Obligatori

Geografia Humana 4,5 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Crèdits lliure opció 3 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració II 9 Troncal

Economia Política 9 Troncal

Tècniques d'Investigació Social I 6 Troncal

Dret Administratiu 6 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Obligatori

Història Contemporànea d'Espanya 6 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració III 4,5 Troncal

Relacions Internacionals 4,5 Troncal

Relacions Internacionals II 4,5 Troncal

Tècniques d'Investigació Social II 6 Troncal

Història del Pensament Polític Premodern 6 Obligatori

Crèdits optatius 22,5 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Segon cicle títol Llic.Ciències Polítiques i Administr. - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret del Estat I 9 Troncal

Hisenda Pública 6 Troncal

Sistema politic espanyol 9 Troncal

Dret Internacional Públic 4,5 Obligatori

Història del País Valencià 4,5 Obligatori

Història del Pensament Polític Modern 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 4,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Administració i politiques publiques en Espanya 9 Troncal

Dret del Estat II 4,5 Troncal

Politica comparada i sistemes politics 4,5 Troncal

Sistema Econòmic Mundial i Espanyol 9 Troncal

Teoria i Filosofia Política 9 Obligatori

Crèdits optatius 13,5 Optatius

Crèdits lliure opció 10,5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer cicle Llic.Ciències Polítiques i Administr. - 40,5 crèdits
Antropologia Política
Economia de la Unió Europea
Economia del País Valencià
Estadística Aplicada a les Ciències Socials II
Fonaments del Sistema Penal
Història dels moviments sociopolítics contemporànis
Història Econòmica d'Espanya
Història Econòmica d'Europa
Institucions de Dret Comunitari
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Pensament Econòmic Contemporani
Problemes de Multiculturalisme
Religió i política en el mon contemporani
Sistemes Electorals
Sociologia de les Organitzacions
Teoria de l'Elecció Pública
Teoria Sociològica
Usos de la informació de la gestió i administració pública
Antropologia Política
Economia de la Unió Europea
Economia del País Valencià
Estadística Aplicada a les Ciències Socials II
Fonaments del Sistema Penal
Història dels moviments sociopolítics contemporànis
Història Econòmica d'Espanya
Història Econòmica d'Europa
Institucions de Dret Comunitari
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Pensament Econòmic Contemporani
Problemes de Multiculturalisme
Religió i política en el mon contemporani
Sistemes Electorals
Sociologia de les Organitzacions
Teoria de l'Elecció Pública
Teoria Sociològica
Usos de la informació de la gestió i administració pública
Segon cicle títol Llic.Ciències Polítiques i Administr. - 31,5 crèdits
Acció exterior de la Unió Europea
Anàlisi de Polítiques Públiques
Canvi de règims polítics
Comunicació i Opinió Pública
Conflicte Polític i Violència Col·lectiva
Corporatisme i Grups d'Interés
Cultura política i comportament electoral
Dret Administratiu Autonòmic Valencià
Dret del Comerç Internacional
Dret Diplomàtic i Consular
Dret Penal Polític i de la Funció Pública
Economia Política del Sector Público
Economia Social
Formes d'Organització Administrativa
Gestió Pública
Guerra, Política i Tecnologia
Història del Pensament Polític Espanyol i del País Valencià
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana
Partits i Sistemes de Partits
Política Exterior d'Espanya
Política Financera i Pressupostària
Política i planificació lingüística
Polítiques sociolaborals
Pràctiques Externes
Règim Jurídic Financer i Tributari
Relacions Internacionals d'Iberoamèrica, del Magreb i del Pròxim Orient
Sistemes Polítics d'Amèrica
Sistemes Polítics d'Europa
Sistemes Polítics del Mon Islàmic
Solució pacífica de controvèrsies i us de la força en les relacions internacionals
Tècniques de planificació, control i avaluació
Teoria de la Democràcia
Teoria de la Negociació
Teories i Sociologia de la Nació i dels Nacionalismes
Acció exterior de la Unió Europea
Anàlisi de Polítiques Públiques
Canvi de règims polítics
Comunicació i Opinió Pública
Conflicte Polític i Violència Col·lectiva
Corporatisme i Grups d'Interés
Cultura política i comportament electoral
Dret Administratiu Autonòmic Valencià
Dret del Comerç Internacional
Dret Diplomàtic i Consular
Dret Penal Polític i de la Funció Pública
Economia Política del Sector Público
Economia Social
Formes d'Organització Administrativa
Gestió Pública
Guerra, Política i Tecnologia
Història del Pensament Polític Espanyol i del País Valencià
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana
Partits i Sistemes de Partits
Política Exterior d'Espanya
Política Financera i Pressupostària
Política i planificació lingüística
Polítiques sociolaborals
Pràctiques Externes
Règim Jurídic Financer i Tributari
Relacions Internacionals d'Iberoamèrica, del Magreb i del Pròxim Orient
Sistemes Polítics d'Amèrica
Sistemes Polítics d'Europa
Sistemes Polítics del Mon Islàmic
Solució pacífica de controvèrsies i us de la força en les relacions internacionals
Tècniques de planificació, control i avaluació
Teoria de la Democràcia
Teoria de la Negociació
Teories i Sociologia de la Nació i dels Nacionalismes