Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.PSICOPEDAGO.00 - 120 crèdits mínims

COMPL.FORMACIÓ DES DE D. EDUCACIÓ SOCIAL - 26 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 6 Obligatori

Organització del Centre Escolar 4 Obligatori

Organització del centre escolar 4,5 Obligatori

Processos Psicològics Bàsics 6 Obligatori

Psicologia de l'Educació i Instrucció 4,5 Obligatori

Psicologia de l'Educació (Pràctica) 1,5 Obligatori

Psicologia de l'Educació (Teoria) 2,5 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 6 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 7,5 Obligatori

 
COMPL.FORMACIÓ DES DE MESTRE - 24 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 6 Obligatori

Processos Psicològics Bàsics 6 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 6 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 7,5 Obligatori

Psicologia Social 6 Obligatori

 
COMPLE.FORMACIÓ DES DE 1r CICLE L. PEDAGOGIA - 18 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 6 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 6 Obligatori

Psicologia de la Personalitat 7,5 Obligatori

Psicologia Social 6 Obligatori

 
COMPLE.FORMACIÓ DES DE 1r CICLE L. PSICOLOGIA - 18 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Didàctica General 6 Obligatori

Didàctica General 9 Obligatori

Organització del Centre Escolar 4 Obligatori

Organització del centre escolar 4,5 Obligatori

Psicologia de l'Educació i Instrucció 4,5 Obligatori

Psicologia de l'Educació (Pràctica) 1,5 Obligatori

Psicologia de l'Educació (Teoria) 2,5 Obligatori

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4 Obligatori

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5 Obligatori

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5 Obligatori

Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5 Obligatori

 
Segon Cicle de Llicenciat en Psicopedagogia - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Diagnòstic en Educació 6 Troncal

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 6 Troncal

Educació Especial 6 Troncal

Mètodes de Construcció de Proves 4,5 Troncal

Mètodes d'Investigació en Educació 4,5 Troncal

Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 6 Troncal

Orientació Professional 6 Troncal

Política Escolar 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 10,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica 6 Troncal

Intervenció Psicopedagògica en els Transtorns del Desenvolupament 6 Troncal

Pràcticum 12 Troncal

Psicologia de la Instrucció 6 Troncal

Psicologia de la Diversitat: Intel·ligència i Processos Cognitius 4,5 Obligatori

Teoria dels Processos Educatius 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle de Llicenciat en Psicopedagogia - 25,5 crèdits
Assessorament Psicopedagògic a Famílies
Bases Diferencials de l'Educació Secundària
Desenvolupament d'habilitats Cognitives i Socials en Situacions Educatives
Diagnòstic Pedagògic i Adaptacions Curriculars
Didàctica i Organització de l'Educació Secundària
Disseny i Avaluació de Materials Curriculars
Educació Especial a Europa
Educació Moral per a la Ciutadania
Avaluació de Programes, Centres i Professors
Història de l'Educació a Espanya
Innovació en Centres
Introducció a les Tècniques d'Intervenció i Tractaments Psicològics
Introducció als Tractaments Psicològics
Metodologia de la Investigació Avaluativa
Pedagogia de la Salut
Programes d'Acció Tutorial
Programes i Tècniques d'Intervenció Primerenca
Psicologia Social dels Grups
Psicopatologia Infantil
Assessorament Psicopedagògic a Famílies
Bases Diferencials de l'Educació Secundària
Desenvolupament d'habilitats Cognitives i Socials en Situacions Educatives
Diagnòstic Pedagògic i Adaptacions Curriculars
Didàctica i Organització de l'Educació Secundària
Disseny i Avaluació de Materials Curriculars
Educació Especial a Europa
Educació Moral per a la Ciutadania
Avaluació de Programes, Centres i Professors
Història de l'Educació a Espanya
Innovació en Centres
Introducció a les Tècniques d'Intervenció i Tractaments Psicològics
Introducció als Tractaments Psicològics
Metodologia de la Investigació Avaluativa
Pedagogia de la Salut
Programes d'Acció Tutorial
Programes i Tècniques d'Intervenció Primerenca
Psicologia Social dels Grups
Psicopatologia Infantil