Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.SOCIOLOGIA 98 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS FORMACIO DES DE DIP. TREBALL SOCIAL 93 - 36 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Estadística Aplicada a les Ciències Socials 6 Obligatori

Estadística I (Pràctiques) 3 Obligatori

Estadística I (Teoria) 3 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Obligatori

Història Política i Social Contemporània 6 Obligatori

Història Social Contemporània 6 Obligatori

Introducció a la Ciència Política (Pràctica) 1 Obligatori

Introducció a la Ciència Política (Teoria) 3 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció a l'Economia Aplicada (Teoria) 3 Obligatori

Teoria Sociològica 12 Obligatori

 
Complement Formació des de Dip. Treball Social 2000 - 36 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració 9 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials 6 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials II 6 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Obligatori

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Obligatori

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Teoria Sociològica 12 Obligatori

 
Complem.Formació des de 1 cicle LL.CC. Polítiques Admins. - 20 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Estadística Aplicada a les Ciències Socials 6 Obligatori

Estadística Aplicada a les Ciències Socials II 6 Obligatori

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Obligatori

Teoria Sociològica 12 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Sociologia - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Ciència Política i de l'Administració 9 Troncal

Estadística Aplicada a les Ciències Socials I 6 Troncal

Estadística Aplicada a les Ciències Socials II 6 Troncal

Història Política i Social Contemporània I 4,5 Troncal

Història Política i Social Contemporània II 4,5 Troncal

Sociologia General 12 Troncal

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Economia Política 9 Troncal

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya I 6 Troncal

Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II 6 Troncal

Tècniques d'Investigació Social I 6 Troncal

Crèdits optatius 27 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Tècniques d'Investigació Social II 6 Troncal

Teoria Sociològica 12 Troncal

Estructura Social del País Valencià 6 Obligatori

Crèdits optatius 24 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Sociologia - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia Social 9 Troncal

Estructura i Canvi de les Societats 9 Troncal

Tècniques d'Investigació Social III 6 Troncal

Teoria de la Població 6 Troncal

Pràctiques d'Antropologia Social 6 Obligatori

Pràctiques d'Estructura i Canvi de les Societats 6 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Demogràfica 6 Troncal

Psicologia Social 9 Troncal

Tècniques d'Investigació Social IV 6 Troncal

Crèdits optatius 33 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Sociologia - 63 crèdits
Anàlisi Econòmica dels Fets Socials
Anàlisi Sociològica del Dret
Drets Humans
Economia de la Unió Europea
Economia Espanyola
Etnologia de la Península Ibèrica
Història de l'Empresa
Història del Món Actual
Història Econòmica
Informàtica Aplicada a les Ciències Socials
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció a l'Epistemologia Sociològica
Introducció a la Història del Pensament Econòmic
Introducció al Dret
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Introducció al Dret Urbanístic
Macroeconomia (Empresa)
Matemàtiques per a les Ciències Socials I
Matemàtiques per a les Ciències Socials II
Models Causals
Participació en Treball Social
Relacions Internacionals
Sistemes Electorals
Sociologia de la Cultura
Sociologia de la Desviació
Sociologia de l'Educació
Sociologia de la Família
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Sociologia del Desenvolupament: Relacions Nort Sud
Sociologia del Gènere
Sociologia del Llenguatge (Sociolingüística)
Sociologia del Sistema Polític
Sociologia del Treball
Sociologia Urbana
Teoria i Història del Sindicalisme i Moviment Obrer
Anàlisi Econòmica dels Fets Socials
Anàlisi Sociològica del Dret
Drets Humans
Economia de la Unió Europea
Economia Espanyola
Etnologia de la Península Ibèrica
Història de l'Empresa
Història del Món Actual
Història Econòmica
Informàtica Aplicada a les Ciències Socials
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció a l'Epistemologia Sociològica
Introducció a la Història del Pensament Econòmic
Introducció al Dret
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Introducció al Dret Urbanístic
Macroeconomia (Empresa)
Matemàtiques per a les Ciències Socials I
Matemàtiques per a les Ciències Socials II
Models Causals
Participació en Treball Social
Relacions Internacionals
Sistemes Electorals
Sociologia de la Cultura
Sociologia de la Desviació
Sociologia de l'Educació
Sociologia de la Família
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Sociologia del Desenvolupament: Relacions Nort Sud
Sociologia del Gènere
Sociologia del Llenguatge (Sociolingüística)
Sociologia del Sistema Polític
Sociologia del Treball
Sociologia Urbana
Teoria i Història del Sindicalisme i Moviment Obrer
Anàlisi Econòmica dels Fets Socials
Anàlisi Sociològica del Dret
Drets Humans
Economia de la Unió Europea
Economia Espanyola
Etnologia de la Península Ibèrica
Història de l'Empresa
Història del Món Actual
Història Econòmica
Informàtica Aplicada a les Ciències Socials
Institucions Polítiques del Constitucionalisme Espanyol
Introducció a l'Epistemologia Sociològica
Introducció a la Història del Pensament Econòmic
Introducció al Dret
Introducció al Dret de les Relacions Laborals
Introducció al Dret Urbanístic
Macroeconomia (Empresa)
Matemàtiques per a les Ciències Socials I
Matemàtiques per a les Ciències Socials II
Models Causals
Participació en Treball Social
Relacions Internacionals
Sistemes Electorals
Sociologia de la Cultura
Sociologia de la Desviació
Sociologia de l'Educació
Sociologia de la Família
Sociologia de les Organitzacions
Sociologia de les Relacions Laborals
Sociologia del Desenvolupament: Relacions Nort Sud
Sociologia del Gènere
Sociologia del Llenguatge (Sociolingüística)
Sociologia del Sistema Polític
Sociologia del Treball
Sociologia Urbana
Teoria i Història del Sindicalisme i Moviment Obrer
Segon Cicle de Llicenciat en Sociologia - 45 crèdits
Antropologia Social del País Valencià
Comunicació i Opinió Pública
Conflicte Polític i Violència Col·lectiva
Cultura i Societat Tendències Contemporànies
Desenvolupament Econòmic i Canvi Tecnològic
Economia del País Valencià
Economia Industrial
Economia Laboral
Economia Regional i Urbana I
Economia Regional i Urbana II
Economia Social
Guerra, Política i Tecnologia
Història Contemporània del País Valencià
Política Econòmica I
Polítiques de Benestar Comparades
Pràctiques Professionals en Empresa
Processos i Teories Socials Contemporanis
Socioantropologia de les Organitzacions no Lucratives
Sociologia de la Comunicació de Masses
Sociologia de la Vida Quotidiana
Sociologia de la Vivenda i Planificació Territorial
Sociologia de les Polítiques Públiques
Sociologia dels Sistemes Urbans Europeus
Sociologia del Coneixement
Sociologia del Consum
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva
Sociologia Ecològica
Sociologia Històrica. Fonaments Teòrics.
Teoria de la Democràcia
Teoria de la Negociació
Teories i Sociologia de la Nació i dels Nacionalismes
Antropologia Social del País Valencià
Comunicació i Opinió Pública
Conflicte Polític i Violència Col·lectiva
Cultura i Societat Tendències Contemporànies
Desenvolupament Econòmic i Canvi Tecnològic
Economia del País Valencià
Economia Industrial
Economia Laboral
Economia Regional i Urbana I
Economia Regional i Urbana II
Economia Social
Guerra, Política i Tecnologia
Història Contemporània del País Valencià
Política Econòmica I
Polítiques de Benestar Comparades
Pràctiques Professionals en Empresa
Processos i Teories Socials Contemporanis
Socioantropologia de les Organitzacions no Lucratives
Sociologia de la Comunicació de Masses
Sociologia de la Vida Quotidiana
Sociologia de la Vivenda i Planificació Territorial
Sociologia de les Polítiques Públiques
Sociologia dels Sistemes Urbans Europeus
Sociologia del Coneixement
Sociologia del Consum
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva
Sociologia Ecològica
Sociologia Històrica. Fonaments Teòrics.
Teoria de la Democràcia
Teoria de la Negociació
Teories i Sociologia de la Nació i dels Nacionalismes