Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.BIBLIOT.DOCUM.00 - 180 crèdits mínims

1 CICLE - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi de Contingut 5 Troncal

Arxivística 10 Troncal

Biblioteconomia 10 Troncal

Catalogació i Classificació 10 Troncal

Fonts d'Informació: Descripció i Tipologia 5 Troncal

Informàtica I 5 Troncal

Informàtica II 5 Troncal

Introducció a la Informació Científica i Tècnica 5 Troncal

Llenguatges Documentals 5 Troncal

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Bases de Dades 5 Troncal

Gestió de Recursos en Unitats d'Informació 5 Troncal

Història de la Bibliografia 5 Troncal

Procés de Dades Documentals 5 Troncal

Tècniques Historiogràfiques de la Investigació Documental 9 Troncal

Automatització de Centres i Serveis d'Informació 4,5 Obligatori

Catalogació Automatitzada 4,5 Obligatori

Documentació Administrativa 4,5 Obligatori

Història del Llibre Manuscrit 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 4 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Pràcticum 10 Troncal

El Llibre Modern i el Naixement de la Documentació 4,5 Obligatori

Sistema Arxivístic i Bibliotecari de l'Estat Espanyol 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 27 Optatius

Crèdits lliure opció 14 Lliure Opció

        
Optatius
1 CICLE - 36 crèdits
Arxius de les Administracions Públiques
Arxius Municipals
Bases de Dades Multimèdia
Catalogació de Fons Bibliogràfics Antics
Descripció Bibliogràfica: Textos Clàssics
Descripció de Documents d'Arxiu
Documentació Geogràfica
Estadística
Avaluació de Sistemes i Serveis d'Informació
Fonts d'Informació en Ciències
Història de la Producció, Ús i Conservació de la Memòria Escrita Occidental
Història de les Classificacions del Saber
Història dels Arxius i Biblioteques Institucionals
Història i Documentació dels Moviments Artístics
Introducció a la Bibliometria
Lògica de la Recuperació de la Informació
Necessitats i Usos de la Informació
Pràctiques en Fons Antics
Règim Jurídic de la Documentació
Semàntica Documental
Serveis de Referència i Informació Bibliotecària
Serveis Documentals en Xarxa
Sistemes de Gestió Documental
Terminologia Científica
Arxius de les Administracions Públiques
Arxius Municipals
Bases de Dades Multimèdia
Catalogació de Fons Bibliogràfics Antics
Descripció Bibliogràfica: Textos Clàssics
Descripció de Documents d'Arxiu
Documentació Geogràfica
Estadística
Avaluació de Sistemes i Serveis d'Informació
Fonts d'Informació en Ciències
Història de la Producció, Ús i Conservació de la Memòria Escrita Occidental
Història de les Classificacions del Saber
Història dels Arxius i Biblioteques Institucionals
Història i Documentació dels Moviments Artístics
Introducció a la Bibliometria
Lògica de la Recuperació de la Informació
Necessitats i Usos de la Informació
Pràctiques en Fons Antics
Règim Jurídic de la Documentació
Semàntica Documental
Serveis de Referència i Informació Bibliotecària
Serveis Documentals en Xarxa
Sistemes de Gestió Documental
Terminologia Científica