Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.COMUNI.AUDIO.00 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENT FORMACIÓ 2 CICLE DES DE QUALSEVOL 1 CICLE - 30 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comunicació i Informació Audiovisual 6 Obligatori

Estructura de la Comunicació 4,5 Obligatori

Història General de la Comunicació 4,5 Obligatori

Introducció al Multimèdia 4,5 Obligatori

Llengua Catalana 8 Obligatori

Llengua Catalana Escrita per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Llengua Catalana Oral per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Llengua Espanyola 8 Obligatori

Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Tecnologia Audiovisual 6 Obligatori

Teoria de la Comunicació 5 Obligatori

Teoria de la Informació 5 Obligatori

Teoria i Tecnologia de la Comunicació Audiovisual 9 Obligatori

Teories de la Comunicació 4,5 Obligatori

 
1 CICLE LL.COMUNICACIÓ AUDIO-VISUAL - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi de l'Entorn Social 4,5 Troncal

Estructura de la Comunicació 4,5 Troncal

Història del Món Actual 4,5 Troncal

Història General de la Comunicació 4,5 Troncal

Llengua Espanyola Escrita per als Mitjans de Comunicació 4,5 Troncal

Llengua Espanyola Oral per als Mitjans de Comunicació 4,5 Troncal

Teoria i Tecnologia de la Comunicació Audiovisual 9 Troncal

Teoria i Tecnologia de la Comunicació Escrita 9 Troncal

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Documentació Informativa 6 Troncal

Teoria i Estructura de la Publicitat i de les Relacions Públiques 9 Troncal

Teories de la Comunicació 4,5 Troncal

Incidència Social de les Tecnologies Comunicatives Contemporànies 4,5 Obligatori

Llengua Catalana Escrita per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Llengua Catalana Oral per als Mitjans de Comunicació 4,5 Obligatori

Tecnologia de la Ràdio i de la Televisió 4,5 Obligatori

Teoria i Pràctica dels Gèneres Informatius i Interpretatius 9 Obligatori

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 4,5 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comunicació Integral (Corporativa i Institucional) 4,5 Troncal

Internet per a Comunicadors 4,5 Troncal

Introducció al Multimèdia 4,5 Troncal

Història de la Comunicació Social al País Valencià 4,5 Obligatori

Societat de la Informació 4,5 Obligatori

Teoria i Pràctica dels Gèneres d'Opinió 4,5 Obligatori

Teoria i Pràctica de l'Hipertext 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 22,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Comunicació Audiovisual - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Disseny i Producció Radiofònica i Televisiva 9 Troncal

El Guió Radiofònic i el Guió Televisiu: Construcció i Anàlisi 9 Troncal

Estructura del Sistema Audiovisual 9 Troncal

Teoria i Història de la Ràdio 4,5 Troncal

Teoria i Història de la Televisió 4,5 Troncal

Edició i Realització Radiofònica 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 10,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret de la Informació 4,5 Troncal

Disseny i Producció Cinematogràfica 4,5 Troncal

El Guió Cinematogràfic: Construcció i Anàlisi 4,5 Troncal

Llibertat d'Expressió i Ètica Informativocomunicativa 4,5 Troncal

Conceptes i Teories Cinematogràfiques 4,5 Obligatori

El Relat Multimèdia: Edició i Producció 9 Obligatori

El Reportatge Televisiu 4,5 Obligatori

Realització Televisiva 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 13,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
1 CICLE LL.COMUNICACIÓ AUDIO-VISUAL - 40,5 crèdits
Cine i Models Literaris
Comunicació Política i Propaganda Electoral
Comunicació i Sistemes d'Ensenyament
Conceptes Jurídics Fonamentals
Corrents del Pensament Contemporani (Filos., Social, Econom., Cient.)
Divulgació de la Informació Científica
Història Recent del País Valencià en el Context Espanyol
Imaginari Digital i Creació Virtual
Institucions Polítiques Contemporànies
Introducció a la Ciència i a la Tecnologia Actuals
Introducció a l'Economia Actual
L'Empresa Comunicativa
Màrqueting Comunicatiu i Anàlisi d'Audiències: Prog. i Dif. Produc. Audiov. i M.
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social i Comunitària
Models d'Ús del Català en els Mitjans de Comunicació
Models d'Ús de l'Espanyol en els Mitjans de Comunicació
Modes de Represesntació en el Cine
Recepció i Percepció Mediàtiques
Retòrica de la Imatge Audiovisual
Retòrica i Argumentació Mediàtiques
Semiòtica de la Comunicació Social
Teoria i Pràctica dels Llenguatges Comunicatius Comparats
Teoría y Práctica del Discurs Oral Mediàtic
Teoria i Tècnica de la Fotografia
Cine i Models Literaris
Comunicació Política i Propaganda Electoral
Comunicació i Sistemes d'Ensenyament
Conceptes Jurídics Fonamentals
Corrents del Pensament Contemporani (Filos., Social, Econom., Cient.)
Divulgació de la Informació Científica
Història Recent del País Valencià en el Context Espanyol
Imaginari Digital i Creació Virtual
Institucions Polítiques Contemporànies
Introducció a la Ciència i a la Tecnologia Actuals
Introducció a l'Economia Actual
L'Empresa Comunicativa
Màrqueting Comunicatiu i Anàlisi d'Audiències: Prog. i Dif. Produc. Audiov. i M.
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social i Comunitària
Models d'Ús del Català en els Mitjans de Comunicació
Models d'Ús de l'Espanyol en els Mitjans de Comunicació
Modes de Represesntació en el Cine
Recepció i Percepció Mediàtiques
Retòrica de la Imatge Audiovisual
Retòrica i Argumentació Mediàtiques
Semiòtica de la Comunicació Social
Teoria i Pràctica dels Llenguatges Comunicatius Comparats
Teoría y Práctica del Discurs Oral Mediàtic
Teoria i Tècnica de la Fotografia
Cine i Models Literaris
Comunicació Política i Propaganda Electoral
Comunicació i Sistemes d'Ensenyament
Conceptes Jurídics Fonamentals
Corrents del Pensament Contemporani (Filos., Social, Econom., Cient.)
Divulgació de la Informació Científica
Història Recent del País Valencià en el Context Espanyol
Imaginari Digital i Creació Virtual
Institucions Polítiques Contemporànies
Introducció a la Ciència i a la Tecnologia Actuals
Introducció a l'Economia Actual
L'Empresa Comunicativa
Màrqueting Comunicatiu i Anàlisi d'Audiències: Prog. i Dif. Produc. Audiov. i M.
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social i Comunitària
Models d'Ús del Català en els Mitjans de Comunicació
Models d'Ús de l'Espanyol en els Mitjans de Comunicació
Modes de Represesntació en el Cine
Recepció i Percepció Mediàtiques
Retòrica de la Imatge Audiovisual
Retòrica i Argumentació Mediàtiques
Semiòtica de la Comunicació Social
Teoria i Pràctica dels Llenguatges Comunicatius Comparats
Teoría y Práctica del Discurs Oral Mediàtic
Teoria i Tècnica de la Fotografia
Segon Cicle de Llicenciat en Comunicació Audiovisual - 22,5 crèdits
Animació i Imatge de Síntesi
Disseny i Infografisme Audiovisual
Documentació Audiovisual i Sistemes Multimèdia
El Documental
Interacció Multimèdia i Televisió Digital
Modes de Representació en el Cine Espanyol Clàssic
Modes de Representació en el Cine Espanyol Contemporani
Política i Regulació de l'Audiovisual a Espanya i a la Unió Europea
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Sociologia de la Comunicació
Taller de Creació i Experimentació Multimèdia
Taller de Producció de Programes Educatius i Culturals
Taller de Programes d'Entreteniment i Ficció
Tècniques de Muntatge i Postproducció Digital
Tècniques i Recursos de Locució i Presentació Audiovisual
Animació i Imatge de Síntesi
Direcció Cinematogràfica
Disseny i Infografisme Audiovisual
Documentació Audiovisual i Sistemes Multimèdia
El Documental
Interacció Multimèdia i Televisió Digital
Modes de Representació en el Cine Espanyol Clàssic
Modes de Representació en el Cine Espanyol Contemporani
Política i Regulació de l'Audiovisual a Espanya i a la Unió Europea
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Pràctiques Externes de Comunicació Audiovisual
Sociologia de la Comunicació
Taller de Creació i Experimentació Multimèdia
Taller de Producció de Programes Educatius i Culturals
Taller de Programes d'Entreteniment i Ficció
Tècniques de Muntatge i Postproducció Digital
Tècniques i Recursos de Locució i Presentació Audiovisual