Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.GEOGRAFIA 00 - 300 crèdits mínims

Primer Cicle de Llicenciat en Geografia - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Cartografia General 12 Troncal

Climatologia 6 Troncal

Geografia d'Europa 12 Troncal

Geografia Rural 6 Troncal

Introducción a la Geografia Física 6 Troncal

Tècniques Estadístiques en Geografia 6 Troncal

Introducció a la Geografia Humana 6 Obligatori

Tècniques de Representació en Geografia 6 Obligatori

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Geografia d'Espanya 12 Troncal

Biogeografia 6 Obligatori

Geografia de la Població 12 Obligatori

Geomorfologia 12 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Geografia Urbana 6 Troncal

Geografia del País Valencià 12 Obligatori

Geografia Econòmica 6 Obligatori

Hidrologia 6 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Geografia - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Acció Antròpica en el Medi Natural 6 Troncal

Ordenació del Territori 12 Troncal

Planificació i Gestió d'Espais Rurals i Urbans 6 Troncal

Teoria i Història de la Geografia 6 Troncal

Interpretació del Medi Físic: Mapes i Tècniques 6 Obligatori

Crèdits optatius 24 Optatius

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Els Mètodes de la Geografia 6 Troncal

Planificació d'Infrastructures i Serveis 6 Troncal

Riscos Naturals 6 Troncal

Crèdits optatius 30 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Geografia - 30 crèdits
Ciutat i Urbanització en el Món Actual
Climatologia Analítica
L'Espai Mundial
Geografia d'Amèrica
Geografia d'Àsia
Geografia de la Industria
Geografia de l'Oci i del Turisme
Geologia per a Geògrafs
Hidrologia Marina
Història de l'Art
Història Medieval i Història Moderna
Paisatges Vegetals del Món
Prehistòria i Història Antiga
Ciutat i Urbanització en el Món Actual
Climatologia Analítica
L'Espai Mundial
Geografia d'Amèrica
Geografia d'Àsia
Geografia de la Industria
Geografia de l'Oci i del Turisme
Geologia per a Geògrafs
Hidrologia Marina
Història de l'Art
Història Medieval i Història Moderna
Paisatges Vegetals del Món
Prehistòria i Història Antiga
Segon Cicle de Llicenciat en Geografia - 54 crèdits
Activitat Productiva i Medi Ambient
Anàlisi Geodemogràfica
Biogeografia Cultural
Canvis Ambientals en el Quaternari
Cartografia Temàtica
Clima i Activitat Humana
L'Aigua en el Medi Mediterrani
Avaluació de l'Impacte Ambiental
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Geografia
Fotogrametria I
Fotogrametria II
Fonaments i Aplicacions de la Teledetecció
Geografia d'Àfrica
Geografia dels Sòls
Geografia de Xarxes i Sistemes de Transport
Geografia Política
Geografia Regional d'Espanya
Geografia Social i Cultural
Geomorfologia de Vessants
Geomorfologia Fluvial
Geomorfologia Litoral
Història Contemporània
La Formació de la Ciutat Hispànica
Mètodes Topogràfics
Ordenació d'Espais Locals
Organització del Territori Valencià
Polítiques de Desenvolupament Rural
Polítiques Regionals en Europa
Pràctiques en Empreses i Institucions
Prevenció i Gestió de Riscos
Recursos Humans i desenvolupament Regional
Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a l'Anàlisi Territorial
Sistemes d'Informació Geogràfica en Geografia Física
Tècniques d'Anàlisi Qualitativa en Geografia Humana
Tècniques d'Anàlisi Geogràfica Regional
Topografia I
Toponímia
Activitat Productiva i Medi Ambient
Anàlisi Geodemogràfica
Biogeografia Cultural
Canvis Ambientals en el Quaternari
Cartografia Temàtica
Clima i Activitat Humana
L'Aigua en el Medi Mediterrani
Avaluació de l'Impacte Ambiental
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Geografia
Fotogrametria I
Fotogrametria II
Fonaments i Aplicacions de la Teledetecció
Geografia d'Àfrica
Geografia dels Sòls
Geografia de Xarxes i Sistemes de Transport
Geografia Política
Geografia Regional d'Espanya
Geografia Social i Cultural
Geomorfologia de Vessants
Geomorfologia Fluvial
Geomorfologia Litoral
Història Contemporània
La Formació de la Ciutat Hispànica
Mètodes Topogràfics
Ordenació d'Espais Locals
Organització del Territori Valencià
Polítiques de Desenvolupament Rural
Polítiques Regionals en Europa
Pràctiques en Empreses i Institucions
Prevenció i Gestió de Riscos
Recursos Humans i desenvolupament Regional
Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a l'Anàlisi Territorial
Sistemes d'Informació Geogràfica en Geografia Física
Tècniques d'Anàlisi Qualitativa en Geografia Humana
Tècniques d'Anàlisi Geogràfica Regional
Topografia I
Toponímia