Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FILOL.ALEMAN.00 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ ACCÉS SEGON CICLE - 26 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció als Gèneres Literaris Alemanys 10 Obligatori

Llengua Alemanya 1 10 Obligatori

Llengua Alemanya 1 (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Alemanya 1 (Teoria) 5 Obligatori

Llengua Alemanya 2 10 Obligatori

Llengua Alemanya 2 (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Alemanya 2 (Teoria) 5 Obligatori

Literatura Alemanya 1 4 Obligatori

Literatura Alemanya 1 5 Obligatori

Literatura Alemanya 2 8 Obligatori

 
Primer Cicle de Llienciat en FIlologia Alemanya - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Àrab (Segona Llengua) I 10 Troncal

Francès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Anglès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Introducció als Gèneres Literaris Alemanys 10 Troncal

Italià (Segona Llengua) I 10 Troncal

Llengua Espanyola 10 Troncal

Portuguès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Rus (Segona Llengua) I 10 Troncal

Fonètica i Fonologia Alemanyes 5 Obligatori

Formació de Paraules Alemanyes 5 Obligatori

Introducció a la Llengua Alemanya 10 Obligatori

Crèdits optatius 10 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Alemanya 1 10 Troncal

Llengua Catalana 10 Troncal

Literatura Àrab 5 Troncal

Literatura Francesa 5 Troncal

Literatura Anglesa 5 Troncal

Literatura Italiana 5 Troncal

Literatura Portuguesa 5 Troncal

Literatura Russa 5 Troncal

Teoria de la Literatura 10 Troncal

Alemany Oral 5 Obligatori

Crèdits optatius 10 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Alemanya 2 10 Troncal

Lingüística 10 Troncal

Literatura Alemanya 1 5 Troncal

Alemany Escrit 5 Obligatori

Literatura Alemanya 2 5 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Alemanya - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Gramàtica Alemanya 1 10 Troncal

Història de la Llengua Alemanya 10 Troncal

Literatura Alemanya 3 10 Troncal

Comentari de Textos Alemanys 5 Obligatori

Semàntica de la Llengua Alemanya 5 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Gramàtica Alemanya 2 5 Troncal

Història i Cultura Alemanyes 10 Troncal

Literatura Alemanya 4 10 Troncal

Literatura Alemanya 5 5 Obligatori

Crèdits optatius 25 Optatius

Crèdits lliure opció 5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llienciat en FIlologia Alemanya - 35 crèdits
Ampliació de l'Estudi de la Llengua Alemanya
Anàlisi Literària de Textos Alemanys
Àrab (Segona Llengua) II
El Drama Alemany
El Teatre Anglès del Segle XIX i XX
Elements Mitològics de la Tradició Clàssica en la Literatura i l'Art Europeu
Història de l'Art
Introducció a la Cultura dels Països de Parla Alemanya
Introducció a la Història Contemporània d'Alemanya
Introducció a la Literatura Comparada
Introducció a la Metodologiade la Ciència
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa
Introducció a l'Estudi de la Filologia Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
La Narrativa Alemanya
La Tradició Clàssica en la Literatura Europea
Llatí
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Italiana II
Morfologia Alemanya
Portuguès (Segona Llengua) II
Pràctiques d'Alemany en el Laboratori d'Idiomes
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Ampliació de l'Estudi de la Llengua Alemanya
Anàlisi Literària de Textos Alemanys
Àrab (Segona Llengua) II
El Drama Alemany
El Teatre Anglès del Segle XIX i XX
Elements Mitològics de la Tradició Clàssica en la Literatura i l'Art Europeu
Història de l'Art
Introducció a la Cultura dels Països de Parla Alemanya
Introducció a la Història Contemporània d'Alemanya
Introducció a la Literatura Comparada
Introducció a la Metodologiade la Ciència
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa
Introducció a l'Estudi de la Filologia Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
La Narrativa Alemanya
La Tradició Clàssica en la Literatura Europea
Llatí
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Italiana II
Morfologia Alemanya
Portuguès (Segona Llengua) II
Pràctiques d'Alemany en el Laboratori d'Idiomes
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Ampliació de l'Estudi de la Llengua Alemanya
Anàlisi Literària de Textos Alemanys
Àrab (Segona Llengua) II
El Drama Alemany
El Teatre Anglès del Segle XIX i XX
Elements Mitològics de la Tradició Clàssica en la Literatura i l'Art Europeu
Història de l'Art
Introducció a la Cultura dels Països de Parla Alemanya
Introducció a la Història Contemporània d'Alemanya
Introducció a la Literatura Comparada
Introducció a la Metodologiade la Ciència
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa
Introducció a l'Estudi de la Filologia Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
La Narrativa Alemanya
La Tradició Clàssica en la Literatura Europea
Llatí
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Italiana II
Morfologia Alemanya
Portuguès (Segona Llengua) II
Pràctiques d'Alemany en el Laboratori d'Idiomes
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Alemanya - 40 crèdits
Anàlisi Estilística de Textos Alemanys
Curs Monogràfic de Llengua Alemanya
Curs Monogràfic de Literatura Alemanya
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Dialectologia Alemanya
Estudi de la Lingüística Sincrònica i Diacrònica Alemanya
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Alemanya
La Crítica Literària Alemanya
L'Èpica Alemanya
La Lírica Alemanya
La Literatura Alemanya Contemporània
La Literatura Alemanya Moderna
La Pragmàtica de la Llengua Alemanya
Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Alemanya
Lingüística Aplicada
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Alemanya en el Context Interdisciplinari
Metodologia de l'Alemany com a Llengua Estrangera
Altres Literatures de Parla Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pragmàtica del Llenguatge Natural
Temes i Motius de la Literatura Alemanya
Tipologia Lingüística
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany
Anàlisi Estilística de Textos Alemanys
Curs Monogràfic de Llengua Alemanya
Curs Monogràfic de Literatura Alemanya
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Dialectologia Alemanya
Estudi de la Lingüística Sincrònica i Diacrònica Alemanya
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Alemanya
La Crítica Literària Alemanya
L'Èpica Alemanya
La Lírica Alemanya
La Literatura Alemanya Contemporània
La Literatura Alemanya Moderna
La Pragmàtica de la Llengua Alemanya
Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Alemanya
Lingüística Aplicada
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya
Literatura Alemanya en el Context Interdisciplinari
Metodologia de l'Alemany com a Llengua Estrangera
Altres Literatures de Parla Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya
Pragmàtica del Llenguatge Natural
Temes i Motius de la Literatura Alemanya
Tipologia Lingüística
Traducció de Textos de l'Alemany a l'Espanyol i/o Català
Traducció de Textos de l'Espanyol i/o Català a l'Alemany