Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FILOL.ANGLESA 00 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ ACCÉS SEGON CICLE - 26 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Anglesa I 10 Obligatori

Llengua Anglesa I (Pràctic) 2 Obligatori

Llengua Anglesa I (Teòric) 3 Obligatori

Llengua Anglesa II 10 Obligatori

Llengua Anglesa II (Pràctic) 2 Obligatori

Llengua Anglesa II (Teòric) 3 Obligatori

Llengua Anglesa III (Pràctic) 4 Obligatori

Llengua Anglesa III (Teòric) 3,5 Obligatori

Literatura Anglesa I 6 Obligatori

Literatura Anglesa II 6 Obligatori

Poesia Anglesa dels Segles XIX i XX 10 Obligatori

Teatre Anglès dels Segles XIX i XX 5 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Anglesa - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alemany (Segona Llengua) I 10 Troncal

Àrab (Segona Llengua) I 10 Troncal

Francès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Italià (Segona Llengua) I 10 Troncal

Llengua Espanyola 10 Troncal

Llengua Anglesa I 10 Troncal

Portuguès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Rus (Segona Llengua) I 10 Troncal

Teatre Anglès dels Segles XIX i XX 5 Troncal

El Lèxic de la Llengua Anglesa 5 Obligatori

Fonologia Anglesa 5 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Catalana 10 Troncal

Llengua Anglesa II 10 Troncal

Literatura Alemanya 5 Troncal

Literatura Àrab 5 Troncal

Literatura Francesa 5 Troncal

Literatura Italiana 5 Troncal

Literatura Portuguesa 5 Troncal

Literatura Russa 5 Troncal

Teoria de la Literatura 10 Troncal

Introdució a la Història de la Llengua Anglesa 5 Obligatori

Narratica Anglesa des del Segle XVIII 10 Obligatori

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Lingüística 10 Troncal

Poesia Anglesa dels Segles XIX i XX 10 Troncal

Llengua anglesa III 10 Obligatori

Literatura dels EUA des dels Orígens fins al Segle XIX 10 Obligatori

Traducció del i a l'Anglès de Textos Generals 5 Obligatori

Crèdits optatius 5 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Anglesa - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Gramàtica Anglesa 10 Troncal

Historia de la Llengua Anglesa 10 Troncal

Literatura dels Estats Units des del Segle XIX 10 Troncal

Teatre Anglès fins al Segle XIX 10 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història i Cultura dels Països de Parla Anglesa 10 Troncal

Poesia i Prosa en Llengua Anglesa fins al Segle XIX 10 Troncal

Crèdits optatius 35 Optatius

Crèdits lliure opció 5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Anglesa - 20 crèdits
Àrab (Segona Llengua) II
Concepte, Metodologia i Avaluació Traductològiques a les Escoles d'Àmbit Anglosaxó
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Grec Modern (Segona Llengua) II
Hipertextos i Literatura Anglesa
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Anglès als Mitjans de Comunicació Escrits
Anglès Jurídic
Introducció a la Literatura Comparada
Italià (Segona Llengua) II
La Informática Aplicada a la Llengua i Lingüística Anglesas
Llengua Grega Moderna
Llengua Anglesa per a Fins Específics
Literatura Grega Moderna
Literatura Anglesa i Discurs Publicitari
Literatura Anglesa i Mitjans de Comunicació
Literatures Ètniques als Estats Units
Mètodes d'Estudi de la Literatura Anglesa
Orígens del Teatre dels Estats Units
Portuguès (Segona Llengua) II
Rus (Segona Llengua) II
Semàntica Anglesa
Sociolingüística de l'Anglès
Tipologia Lingüística
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Àrab (Segona Llengua) II
Concepte, Metodologia i Avaluació Traductològiques a les Escoles d'Àmbit Anglosaxó
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Grec Modern (Segona Llengua) II
Hipertextos i Literatura Anglesa
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Anglès als Mitjans de Comunicació Escrits
Anglès Jurídic
Introducció a la Literatura Comparada
Italià (Segona Llengua) II
La Informática Aplicada a la Llengua i Lingüística Anglesas
Llengua Anglesa per a Fins Específics
Literatura Grega Moderna
Literatura Anglesa i Discurs Publicitari
Literatura Anglesa i Mitjans de Comunicació
Literatures Ètniques als Estats Units
Mètodes d'Estudi de la Literatura Anglesa
Orígens del Teatre dels Estats Units
Portuguès (Segona Llengua) II
Rus (Segona Llengua) II
Semàntica Anglesa
Sociolingüística de l'Anglès
Tipologia Lingüística
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Anglesa - 50 crèdits
Adquisició i Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera
Anàlisi de la Conversa i Anglès Col·loquial
Anàlisi del Discurs en Gèneres Acadèmics i la Seua Producció
Anàlisi Lingüística de Textos en Llengua Anglesa
Curs Monogràfic sobre Literatura Anglesa
El Període de l'Anglès Antic
El Període de l'Anglès Mitjà
El Període de l'Anglès Modern
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Anglesa
Gènere i Sexe en Textos en Llengua Anglesa
Història Contemporània
Anglès als Mitjans de Comunicació Orals
Interpretació Consecutiva del i a l'Anglès
Interpretació Simultània del i a l'Anglès
L'Estilística de l'Anglès
La Fonologia Suprasegmental de l'Anglès i el Discurs
La Literatura del Sud dels Estats Units
La Narrativa Breu dels Estats Units
Literatura Anglesa i Discurs Polític
Orígens de la Poesia Moderna dels Estats Units
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pragmàtica en Llengua Anglesa
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Varietats Socials i Geogràfiques de l'Anglès Contemporani
Adquisició i Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera
Anàlisi de la Conversa i Anglès Col·loquial
Anàlisi del Discurs en Gèneres Acadèmics i la Seua Producció
Anàlisi Lingüística de Textos en Llengua Anglesa
Curs Monogràfic sobre Literatura Anglesa
El Període de l'Anglès Antic
El Període de l'Anglès Mitjà
El Període de l'Anglès Modern
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Anglesa
Gènere i Sexe en Textos en Llengua Anglesa
Història Contemporània
Anglès als Mitjans de Comunicació Orals
Interpretació Consecutiva del i a l'Anglès
Interpretació Simultània del i a l'Anglès
L'Estilística de l'Anglès
La Fonologia Suprasegmental de l'Anglès i el Discurs
La Literatura del Sud dels Estats Units
La Narrativa Breu dels Estats Units
Literatura Anglesa i Discurs Polític
Orígens de la Poesia Moderna dels Estats Units
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pràctiques Externes de Filologia Anglesa
Pragmàtica en Llengua Anglesa
Traducció de Textos Literaris Anglesos
Traducció del i a l'Anglès de Textos Cientificotècnics
Traducció del i a l'Anglès de Textos Humanístics
Varietats Socials i Geogràfiques de l'Anglès Contemporani