Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FILOL.FRANCESA00 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ ACCÉS SEGON CICLE - 26 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció a la Literatura Francesa del Segle XIX 5 Obligatori

Introducció a la Literatura Francesa del Segle XVIII 5 Obligatori

Introducció a la Literatura Francesa del Segle XX 5 Obligatori

Llengua Francesa I 10 Obligatori

Llengua Francesa I (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Francesa I (Teoria) 3 Obligatori

Llengua Francesa II 10 Obligatori

Llengua Francesa II (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Francesa II (Teoria) 6 Obligatori

Literatura Francesa del Segle XIX 10 Obligatori

Literatura Francesa del Segle XX 10 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Francesa - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Alemany (Segona Llengua) I 10 Troncal

Àrab (Segona Llengua) I 10 Troncal

Anglès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Italià (Segona Llengua) I 10 Troncal

Llatí 10 Troncal

Llengua Espanyola 10 Troncal

Llengua Francesa I 10 Troncal

Portuguès (Segona Llengua) I 10 Troncal

Rus (Segona Llengua) I 10 Troncal

Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa 10 Obligatori

Crèdits optatius 10 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Catalana 10 Troncal

Llengua Francesa II 10 Troncal

Literatura Alemanya 5 Troncal

Literatura Àrab 5 Troncal

Literatura Francesa del Segle XX 10 Troncal

Literatura Anglesa 5 Troncal

Literatura Italiana 5 Troncal

Literatura Portuguesa 5 Troncal

Literatura Russa 5 Troncal

Teoria de la Literatura 10 Troncal

Crèdits optatius 5 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Lingüística 10 Troncal

Literatura Francesa del Segle XIX 10 Troncal

Introducció a les Literatures Francòfones 5 Obligatori

Llengua Francesa III 10 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Francesa - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Gramàtica Francesa 10 Troncal

Història de la Llengua Francesa I 10 Troncal

Història i Cultura Franceses 10 Troncal

Literatura Francesa del Segle XVIII 10 Troncal

Crèdits optatius 20 Optatius

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Literatura Francesa del Segle XVII 10 Troncal

Història de la Llengua Francesa II 5 Obligatori

Literatura Francesa de l'Edat Mitjana i Segle XVI 10 Obligatori

Semàntica Francesa 10 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Francesa - 30 crèdits
Àrab (Segona Llengua) II
Comentari de Textos Novel·lístics Francesos
Comentari de Textos Poètics Francesos
Comentari de Textos Teatrals Francesos
Expressió Francesa Escrita
Expressió Francesa Oral
Història de l'Art
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Iniciació a la Llengua Francesa
Iniciació a la Traducció de Textos Francesos
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
Llatí Vulgar
Llengua Italiana II
Llengua Basca
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Basca
Portuguès (Segona Llengua) II
Principis, Tècniques i Mètodes de Treball en Filologia Francesa
Rus (Segona Llengua) II
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Àrab (Segona Llengua) II
Comentari de Textos Novel·lístics Francesos
Comentari de Textos Poètics Francesos
Comentari de Textos Teatrals Francesos
Expressió Francesa Escrita
Expressió Francesa Oral
Història de l'Art
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Iniciació a la Llengua Francesa
Iniciació a la Traducció de Textos Francesos
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
Llatí Vulgar
Llengua Italiana II
Llengua Basca
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Basca
Portuguès (Segona Llengua) II
Principis, Tècniques i Mètodes de Treball en Filologia Francesa
Rus (Segona Llengua) II
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Àrab (Segona Llengua) II
Comentari de Textos Novel·lístics Francesos
Comentari de Textos Poètics Francesos
Comentari de Textos Teatrals Francesos
Expressió Francesa Escrita
Expressió Francesa Oral
Història de l'Art
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Iniciació a la Llengua Francesa
Iniciació a la Traducció de Textos Francesos
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Alemanya
Italià (Segona Llengua) II
Llatí Vulgar
Llengua Italiana II
Llengua Basca
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Catalana
Literatura Espanyola
Literatura Italiana I
Literatura Basca
Portuguès (Segona Llengua) II
Principis, Tècniques i Mètodes de Treball en Filologia Francesa
Rus (Segona Llengua) II
Rus (Segona Llengua) II
Últimes Tendències de la Teoria Literària
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Francesa - 35 crèdits
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa
Bibliografia, Documentació i Noves Tecnologies en Filologia Francesa
Estilística i Retòrica Franceses
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Francesa
Gèneres Literaris de la Literatura Francòfona Contemporània
Introducció a la Història Contemporània de França
Narrativa Clàssica Francesa
Narrativa Francesa Contemporània
Narrativa Medieval Francesa
Poesia Francesa de l'Edat Mitjana i del Segle XVI
Poesia Francesa dels Segles XIX i XX
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teatre Clàssic Francès
Teatre Contemporani Francès i Arts de l'Espectacle
Teories Lingüístiques Franceses
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa
Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa
Bibliografia, Documentació i Noves Tecnologies en Filologia Francesa
Estilística i Retòrica Franceses
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Francesa
Gèneres Literaris de la Literatura Francòfona Contemporània
Introducció a la Història Contemporània de França
Narrativa Clàssica Francesa
Narrativa Francesa Contemporània
Narrativa Medieval Francesa
Poesia Francesa de l'Edat Mitjana i del Segle XVI
Poesia Francesa dels Segles XIX i XX
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa
Pragmàtica de la Llengua Francesa
Pragmàtica Intercultural
Teatre Clàssic Francès
Teatre Contemporani Francès i Arts de l'Espectacle
Teories Lingüístiques Franceses
Traducció de textos Francesos d'Especialitat
Traducció de Textos Francesos Literaris