Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FILOL.CLÀSSI.00 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ ACCÉS SEGOND CICLE - 32 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Grega i la seua Literatura I (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Grega i la seua Literatura I (Teoria) 5 Obligatori

Llengua Grega i la seua Literatura II (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Grega i la seua Literatura II (Teoria) 5 Obligatori

Llengua Grega i la Seua Literatura 1 10 Obligatori

Llengua Grega i la Seua Literatura 2 10 Obligatori

Llengua Llatina i la seua Literatura I (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Llatina i la seua Literatura I (Teoria) 5 Obligatori

Llengua Llatina i la seua Literatura II (Pràctica) 3 Obligatori

Llengua Llatina i la seua Literatura II (Teoria) 5 Obligatori

Llengua Llatina i la Seua Literatura 1 10 Obligatori

Llengua Llatina i la Seua Literatura 2 10 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Clàssica - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Espanyola 10 Troncal

Llengua Grega i la Seua Literatura 1 10 Troncal

Llengua Llatina i la Seua Literatura 1 10 Troncal

Crèdits optatius 30 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Llengua Catalana 10 Troncal

Llengua Grega i la Seua Literatura 2 10 Troncal

Llengua Llatina i la Seua Literatura 2 10 Troncal

Teoria de la Literatura 10 Troncal

Crèdits optatius 10 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció al Pensament Clàssic Grec 5 Troncal

Introducció al Pensament Clàssic Llatí 5 Troncal

Lingüística 10 Troncal

Llengua Grega i la Seua Literatura 3 10 Obligatori

Llengua Llatina i la Seua Literatura 3 10 Obligatori

Crèdits optatius 10 Optatius

Crèdits lliure opció 10 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Clàssica - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Lingüística Indoeuropea 10 Troncal

Literatura Grega 9 Troncal

Textos Grecs I 10 Obligatori

Textos Llatins I 10 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Història i Civilització Clàssica Grega 6 Troncal

Història i Civilització Romana 6 Troncal

Literatura Llatina 9 Troncal

Textos Grecs II 10 Obligatori

Textos Llatins II 10 Obligatori

Crèdits optatius 15 Optatius

Crèdits lliure opció 4 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Filologia Clàssica - 50 crèdits
Alemany (Segona Llengua) I
Àrab (Segona Llengua) I
Àrab (Segona Llengua) II
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Elements Àrabs en les Llengües Romàniques
Francès (Segona Llengua) I
Història de l'Art Clàssic
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Anglès (Segona Llengua) I
Iniciació a l'Estudi de Textos Grecs
Iniciació a l'Estudi de Textos Llatins
Introducció a la Filologia Clàssica Grega
Introducció a la Filologia Clàssica Llatina
Introducció a la Teoria Literària Grega
Introducció a la Teoria Literària Llatina
Italià (Segona Llengua) I
Italià (Segona Llengua) II
Llengua Grega Moderna
Lingüística Grega
Lingüística Llatina
Literatura Alemanya
Literatura Àrab
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Francesa
Literatura Grega Moderna
Literatura Anglesa
Literatura Italiana
Literatura Portuguesa
Literatura Russa
Portuguès (Segona Llengua) I
Portuguès (Segona Llengua) II
Prehistòria i Història Antiga
Rus (Segona Llengua) I
Rus (Segona Llengua) II
Alemany (Segona Llengua) I
Anàlisi de Textos Grecs
Anàlisi de Textos Llatins
Àrab (Segona Llengua) I
Àrab (Segona Llengua) II
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Elements Àrabs en les Llengües Romàniques
Francès (Segona Llengua) I
Història de l'Art Clàssic
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Anglès (Segona Llengua) I
Introducció a la Teoria Literària Grega
Introducció a la Teoria Literària Llatina
Italià (Segona Llengua) I
Italià (Segona Llengua) II
Llengua Grega Moderna
Lingüística Grega
Lingüística Llatina
Literatura Alemanya
Literatura Àrab
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Francesa
Literatura Grega Moderna
Literatura Anglesa
Literatura Italiana
Literatura Portuguesa
Literatura Russa
Portuguès (Segona Llengua) I
Portuguès (Segona Llengua) II
Prehistòria i Història Antiga
Rus (Segona Llengua) I
Rus (Segona Llengua) II
Alemany (Segona Llengua) I
Àrab (Segona Llengua) I
Àrab (Segona Llengua) II
Comentari de Textos Grecs
Comentari de Textos Llatins
Desenvolupaments Recents de la Lingüística
Elements Àrabs en les Llengües Romàniques
Francès (Segona Llengua) I
Història de l'Art Clàssic
Història del Pensament Filosòfic i Científic
Anglès (Segona Llengua) I
Introducció a la Teoria Literària Grega
Introducció a la Teoria Literària Llatina
Italià (Segona Llengua) I
Italià (Segona Llengua) II
Llengua Grega Moderna
Lingüística Grega
Lingüística Llatina
Literatura Alemanya
Literatura Àrab
Literatura Àrab Clàssica
Literatura Francesa
Literatura Grega Moderna
Literatura Anglesa
Literatura Italiana
Literatura Portuguesa
Literatura Russa
Portuguès (Segona Llengua) I
Portuguès (Segona Llengua) II
Prehistòria i Història Antiga
Rus (Segona Llengua) I
Rus (Segona Llengua) II
Segon Cicle de Llicenciat en Filologia Clàssica - 30 crèdits
Fonètica i Morfologia Gregues
Fonètica i Morfologia Llatines
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Clàssica
Gèneres Literaris Grecs: Poesia i Teatre
Gèneres Literaris Grecs: Prosa
Grec Filosòfic
Hermenèutica i Història de la Traducció
Història de la Llengua Grega
Història de la Llengua Llatina
Introducció al Llatí Humanístic i de la Il·lustració
Llatí Cristià
Llatí Medieval
Llatí Vulgar
Llengues i Escriptures Preromanes de la Península Ibèrica
Literatura Llatina Medieval
Literatura Neollatina
Mètrica Grega
Mètrica Llatina
Poètica Llatina
Pràctiques Externes de Filologia Clàssica
Retòrica Llatina
Retòrica i Poètica Gregues
Sintaxi Grega
Sintaxi Llatina
Teatre Llatí
Textos Epigràfics Llatins
Transmissió, Tradició i Crítica Textual
Fonètica i Morfologia Gregues
Fonètica i Morfologia Llatines
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Filologia Clàssica
Gèneres Literaris Grecs: Poesia i Teatre
Gèneres Literaris Grecs: Prosa
Grec Filosòfic
Hermenèutica i Història de la Traducció
Història de la Llengua Grega
Història de la Llengua Llatina
Introducció al Llatí Humanístic i de la Il·lustració
Llatí Cristià
Llatí Medieval
Llatí Vulgar
Llengues i Escriptures Preromanes de la Península Ibèrica
Literatura Llatina Medieval
Literatura Neollatina
Mètrica Grega
Mètrica Llatina
Poètica Llatina
Pràctiques Externes de Filologia Clàssica
Retòrica Llatina
Retòrica i Poètica Gregues
Sintaxi Grega
Sintaxi Llatina
Teatre Llatí
Textos Epigràfics Llatins
Transmissió, Tradició i Crítica Textual