Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.LOGOPÈDIA 2000 - 180 crèdits mínims

Diplomat en Logopedia - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anatomia dels Òrgans del Llenguatgei de l'Audició 4,5 Troncal

Avaluació i Diagnòstic del Llenguatge, la Parla i la Veu 6 Troncal

Fisiologia dels Òrgansdel Llenguatge i l'Audició 4,5 Troncal

Lingüística General i Aplicada 6 Troncal

Neurologia General i del Llenguatge 4,5 Troncal

Psicologia del Desenvolupament i Adquisició del Llenguatge 4,5 Troncal

Psicologia del Llenguatge 4,5 Troncal

Alteracions Específiques en el Desenvolupament del Llenguatge 4,5 Obligatori

Exploració de l'Audició 4,5 Obligatori

Metodologia d'Avaluació de Programes d'Intervenció en Logopèdia 6 Obligatori

Mètodes per a l'Anàlisi Lingüística 6 Obligatori

Neuropsicologia del Llenguatge 4,5 Obligatori

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Etiologia, Diagnòstic i Tractament dels Trastorns de la Veu 4,5 Troncal

Etiologia, Diagnòstic i Tractament dels Trastorns de la Parla 4,5 Troncal

Intervenció Logopèdica en la Deficiència Mental 4,5 Troncal

Nous Recursos Tecnològics en Intervenció Logopèdica 4,5 Troncal

Patologia de l'Audició 4,5 Troncal

Patologia del Llenguatge 4,5 Troncal

Tècniques de Comunicació No Verbal 4,5 Troncal

Tècniques d'Intervenció Logopèdica en el Llenguatge Oral i Escrit 4,5 Troncal

Trastorns del llenguatge d'Etiologia Central 4,5 Troncal

Introducció a l'Avaluació Psicològica 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Pràcticum 30 Troncal

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Logopedia - 27 crèdits
Anàlisi Lingüística de les Alteracions del Llenguatge
Anàlisi Lingüística i Estructures Copgnitives en les Alteracions del Llenguatge
Aportacions de la Didàctica de la Llengua a la Logopèdia
Assessorament Familiar en la Intervenció Logopèdica
Aspectes Evolutius en la Rehabilitació Logopèdica en les Afàsies
Bases Didàctiques d'Intervenció Logopèdica
Diagnòstic Pedagògic
Educació del Deficient Auditiu
Fisioterapia en Logopèdia
Fonètica Aplicada a l'Espanyol
Intervenció Evolutiva en Processos d'Envelliment
Metodologia d'Investigació Aplicada en Logopèdia
Mètodes d'Avaluació de la Xarxa Funcional del Llenguatge Normal i Alterat
Programes d'Atenció Lingüística en Educació Infantil
Programes d'Intervenció per al Desenvolupament de l'HabilitatPsicolin güística
Psicologia de la Comunicació
Psicologia de la Lectura i l'Escriptura
Psicologia del Bilingüisme
Psicopatologia i Intervenció Psicològica de les Alteracions del Llenguatge
Psiquiatria Infantojuvenil
Tècniques de l'Expressió Escrita en Llengua Catalana
Tècniques Específiques per al Tractament Logopèdic en les Afàsies
Tècniques No Estandarditzades de Recollida d'Informació
Anàlisi Lingüística de les Alteracions del Llenguatge
Anàlisi Lingüística i Estructures Copgnitives en les Alteracions del Llenguatge
Aportacions de la Didàctica de la Llengua a la Logopèdia
Assessorament Familiar en la Intervenció Logopèdica
Aspectes Evolutius en la Rehabilitació Logopèdica en les Afàsies
Bases Didàctiques d'Intervenció Logopèdica
Diagnòstic Pedagògic
Educació del Deficient Auditiu
Fisioterapia en Logopèdia
Fonètica Aplicada a l'Espanyol
Intervenció Evolutiva en Processos d'Envelliment
Metodologia d'Investigació Aplicada en Logopèdia
Mètodes d'Avaluació de la Xarxa Funcional del Llenguatge Normal i Alterat
Programes d'Atenció Lingüística en Educació Infantil
Programes d'Intervenció per al Desenvolupament de l'HabilitatPsicolin güística
Psicologia de la Comunicació
Psicologia de la Lectura i l'Escriptura
Psicologia del Bilingüisme
Psicopatologia i Intervenció Psicològica de les Alteracions del Llenguatge
Psiquiatria Infantojuvenil
Tècniques de l'Expressió Escrita en Llengua Catalana
Tècniques Específiques per al Tractament Logopèdic en les Afàsies
Tècniques No Estandarditzades de Recollida d'Informació