Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.PSICOLOGIA 2000 - 302 crèdits mínims

Primer Cicle de Llicenciat en Psicologia - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi i Processament de Dades en Psicologia 10,5 Troncal

Avaluació Psicològica 9 Troncal

Història de la Psicologia 9 Troncal

Percepció i Atenció 6 Troncal

Psicobiologia i Pràctiques de Laboratori I 7,5 Troncal

Psicologia de l'Aprenentatge 6 Troncal

Psicologia del Desenvolupament I 6 Troncal

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Psicobiologia i Pràctiques de Laboratoris II 9 Troncal

Psicologia de la Diversitat 4,5 Troncal

Psicologia de la Memòria 6 Troncal

Psicologia de la Motivació i Emoció 6 Troncal

Psicologia de la Personalitat 7,5 Troncal

Psicologia del Desenvolupament II 6 Troncal

Psicologia Social 12 Troncal

Psicometria 9 Troncal

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Desenvolupament Familiar 4,5 Obligatori

Dificultats de l'Aprenentatge 4,5 Obligatori

Mètodes i Dissenys d'Investigació en Psicologia 9 Obligatori

Psicoendocrinologia 4,5 Obligatori

Psicofarmacologia 6 Obligatori

Psicologia Social del Treball 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 9 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Psicologia - 122 crèdits
Curs 4 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció a les Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic 6 Troncal

Psicologia de l'Educació i Instrucció 4,5 Troncal

Psicologia de les Organitzacions 7,5 Troncal

Psicologia del Llenguatge 6 Troncal

Psicologia del Pensament 6 Troncal

Psicologia Escolar 4,5 Troncal

Psicologia Social dels Grups 4,5 Troncal

Psicopatologia General 6 Troncal

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 7,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Pràcticum de Psicologia Social i de les Organitzacions 12 Troncal

Pràcticum en Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 12 Troncal

Pràcticum en Psicologia Bàsica 12 Troncal

Pràcticum en Psicologia Evolutiva i de l'Educació 12 Troncal

Crèdits optatius 40,5 Optatius

Crèdits lliure opció 8 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Psicologia - 18 crèdits
Anàlisi Multivariant de Dades i Anàlisi Qualitativa de Dades
Antropologia Social
Drets Humans
Avaluació Infantojuvenil
Avaluació Psicològica en Adults
Intervenció Evolutiva en els Processos de l'Envelliment
Introducció a la Seguretat Viària: Epidemiologia i Grups de Risc
Personalitat i Conducta Social
Processament de Dades Aplicadaa les Ciències del Comportament
Psicobiologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Psicoimmunologia
Psicologia de la Comunicació
Psicologia Econòmica
Sociologia
Tecnologies de la Informació i Documentació en Psicologia
Teories de la Personalitat
Transicions Evolutives
Vinculacions Afectives
Segon Cicle de Llicenciat en Psicologia - 49,5 crèdits
Anàlisi i Processament de Dades Aplicats a l'Exèrcit Professional
Construcció i Anàlisi de Tests
Delinqüència: Família i Altres Àmbits de Socialització
Desenvolupament dels Recursos Humans
Dissenys d'Investigació Aplicada
Enquestes i Estudis d'Opinió
Avaluació de Programes
Intervenció en Xiquets amb Necessitats Educatives Especials
Models Formals Aplicats als Processos Psicològics
Motivació en l'Activitat Física i l'Esport
Motivació i Aprenentatge en els Processos Addictiu
Neuropsicologia
Noves Tecnologies Aplicades a la IntervencióPsicopedagògica
Optimització Evolutiva i Educativa
Pensament Sociomoral i conducta Prosocial
Personalitat i Estrès
Processos Psicològics i Sistemes Sexe/Gènere
Psicobiologia de l'Agressió i la Violència
Psicobiologia de les Drogodependències
Psicobiologia de l'Envelliment
Psicolingüística Aplicada
Psicologia Clínica
Psicologia Comunitària
Psicologia de la Diversitat: Gènere i Identitat
Psicologia de la Gestió dels RecursosHumans
Psicologia de la Salut
Psicologia del Consumidor
Psicologia del MàrquetingSocial
Psicologia Social de la Família
Psicologia Social de la Salut
Psicologia Social de les Noves Tecnologies i Ergonomia
Psicologia Social del Canvi Organitzacional
Psicologia Social de l'Esport
Psicologia Vocacional
Psicopatologia Infantil
Psicoteràpies Cognitives
Seguretat Viària: Factors de Risc i Prevenció d'Accidents
Tècniques d'Entrevista Psicològica
Tractaments Cognitivocomportamentals
Tractaments Experiencials i Sistemàtics
Anàlisi i Processament de Dades Aplicats a l'Exèrcit Professional
Construcció i Anàlisi de Tests
Delinqüència: Família i Altres Àmbits de Socialització
Desenvolupament dels Recursos Humans
Dissenys d'Investigació Aplicada
Enquestes i Estudis d'Opinió
Avaluació de Programes
Intervenció en Xiquets amb Necessitats Educatives Especials
Models Formals Aplicats als Processos Psicològics
Motivació en l'Activitat Física i l'Esport
Motivació i Aprenentatge en els Processos Addictiu
Neuropsicologia
Noves Tecnologies Aplicades a la IntervencióPsicopedagògica
Optimització Evolutiva i Educativa
Pensament Sociomoral i conducta Prosocial
Personalitat i Estrès
Processos Psicològics i Sistemes Sexe/Gènere
Psicobiologia de l'Agressió i la Violència
Psicobiologia de les Drogodependències
Psicobiologia de l'Envelliment
Psicolingüística Aplicada
Psicologia Clínica
Psicologia Comunitària
Psicologia de la Diversitat: Gènere i Identitat
Psicologia de la Gestió dels RecursosHumans
Psicologia de la Salut
Psicologia del Consumidor
Psicologia del MàrquetingSocial
Psicologia Social de la Família
Psicologia Social de la Salut
Psicologia Social de les Noves Tecnologies i Ergonomia
Psicologia Social del Canvi Organitzacional
Psicologia Social de l'Esport
Psicologia Vocacional
Psicopatologia Infantil
Psicoteràpies Cognitives
Seguretat Viària: Factors de Risc i Prevenció d'Accidents
Tècniques d'Entrevista Psicològica
Tractaments Cognitivocomportamentals
Tractaments Experiencials i Sistemàtics