Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.CC.EMPR.2000-VAL- - 184 crèdits mínims

Diplomat en Ciències Empresarials - 184 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat Financera 9 Troncal

Direcció d'Empreses I 6 Troncal

Estadística 9 Troncal

Introducció a l'Economia 6 Troncal

Introducció al Dret de l'Empresa 9 Troncal

Matemàtica Financera 6 Troncal

Matemàtiques Empresarials 9 Troncal

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 2 - 63 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Troncal

Dret Tributari de l'Empresa 6 Troncal

Direcció Comercial I 4,5 Troncal

Direcció Comercial II 4,5 Troncal

Direcció d'Empreses II 6 Troncal

Direcció Financera I 4,5 Troncal

Direcció Financera II 4,5 Troncal

Economia Espanyola i del País Valencià 6 Troncal

Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa 6 Troncal

Introducció a la Microeconomia 6 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 3 - 61 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Economia Mundial 6 Troncal

Crèdits optatius 36 Optatius

Crèdits lliure opció 19 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Ciències Empresarials - 48 crèdits
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables
Auditoria
Comerç Exterior
Complements de Microeconomia
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Comptabilitat de Gestió
Creació d'Empreses
Dret del Treball
Direcció de la Producció
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans
Distribució Comercial Detallista
Economia de la Unió Europea
Estratègia i Política de Productes i Preus
Fiscalitat de l'Empresa
Francès Econòmicoempresarial
Fonaments de Direcció Estratègica
Fonaments de Màrqueting Internacional
Gestió Financera Internacional de l'Empresa
Gestió i Control de la Qualitat
Història Econòmica
Inferència Estadística
Anglès Economicoempresarial
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Inversions Financeres
Macroeconomia Empresa
Normalització i Planificació Comptable
Planificació i Gestió Financera
Política Mediambiental i Empresa
Pràctiques Integrades en Empreses
Programació Matemàtica
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Tècniques de Venda i de Promoció
Tributació de Societats
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables
Auditoria
Comerç Exterior
Complements de Microeconomia
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Comptabilitat de Gestió
Creació d'Empreses
Dret del Treball
Direcció de la Producció
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans
Distribució Comercial Detallista
Economia de la Unió Europea
Estratègia i Política de Productes i Preus
Fiscalitat de l'Empresa
Francès Econòmicoempresarial
Fonaments de Direcció Estratègica
Fonaments de Màrqueting Internacional
Gestió Financera Internacional de l'Empresa
Gestió i Control de la Qualitat
Història Econòmica
Inferència Estadística
Anglès Economicoempresarial
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Inversions Financeres
Macroeconomia Empresa
Normalització i Planificació Comptable
Planificació i Gestió Financera
Política Mediambiental i Empresa
Pràctiques Integrades en Empreses
Programació Matemàtica
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Tècniques de Venda i de Promoció
Tributació de Societats
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables
Auditoria
Comerç Exterior
Complements de Microeconomia
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Comptabilitat de Gestió
Creació d'Empreses
Dret del Treball
Direcció de la Producció
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans
Distribució Comercial Detallista
Economia de la Unió Europea
Estratègia i Política de Productes i Preus
Fiscalitat de l'Empresa
Francès Econòmicoempresarial
Fonaments de Direcció Estratègica
Fonaments de Màrqueting Internacional
Gestió Financera Internacional de l'Empresa
Gestió i Control de la Qualitat
Història Econòmica
Inferència Estadística
Anglès Economicoempresarial
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Inversions Financeres
Macroeconomia Empresa
Normalització i Planificació Comptable
Planificació i Gestió Financera
Política Mediambiental i Empresa
Pràctiques Integrades en Empreses
Programació Matemàtica
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Tècniques de Venda i de Promoció
Tributació de Societats