Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.ADE 2000 - 300 crèdits mínims

COMPL.FORM. 2C. D.CC.EMPRESARIALS 2000 - 9 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció a la Microeconomia 6 Obligatori

Macroeconomia Empresa 6 Obligatori

 
COMPL.FORMACIÓ 2C.DES DE 1.LL.ECONOMIA 2000 - 9 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Obligatori

 
COMPL.FORM. 2C. D.CC.EMPRESARIALS 1993 - 8 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Complements de Microeconomia (Pràctica) 1,5 Obligatori

Complements de Microeconomia (Teoria) 4 Obligatori

Introducció a la Microeconomia (Pràctiques) 2,5 Obligatori

Introducció a la Microeconomia (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia (Empresa) (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia Empresa (Pràctiques) 3 Obligatori

Macroeconomia (Empresa) (Teoria) 3 Obligatori

Macroeconomia Empresa (Teoria) 3 Obligatori

Microeconomia I (Pràctiques) 3 Obligatori

Microeconomia I (Teoria) 3 Obligatori

 
COMPL.FORMACIÓ 2C.DES DE 1.LL.ECONOMIA 1993 - 9 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Economia de l'Empresa I (Introducció i Producció). (Pràctiques) 3 Obligatori

Economia de l'Empresa I (Introducció i Producció) (Teoria) 3 Obligatori

Economia de l'Empresa II (Finançament) (Pràctiques) 3 Obligatori

Economia de l'Empresa II (Finançament) (Teoria) 3 Obligatori

Economia de l'Empresa III (Comercial) (Pràctiques) 3 Obligatori

Economia de l'Empresa III (Comercial) (Teoria) 3 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat Administ. i Direcció Empreses - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat Financera 9 Troncal

Dret de l'Empresa 6 Troncal

Estadística I 6 Troncal

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Troncal

Matemàtica Economicoempresarial 6 Troncal

Matemàtica Financera 6 Troncal

Introducció a l'Economia 6 Obligatori

Introducció al Dret Mercantil 6 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Troncal

Direcció Comercial I 4,5 Troncal

Economia Espanyola 6 Troncal

Estadística II 6 Troncal

Microeconomia I 6 Troncal

Microeconomia II 6 Troncal

Direcció Comercial II 4,5 Obligatori

Programació Matemàtica 6 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Direcció Financera I 4,5 Troncal

Economia Mundial 6 Troncal

Macroeconomia I 6 Troncal

Macroeconomia II 6 Troncal

Direcció Financera II 4,5 Obligatori

Tributació de l'Empresa I 6 Obligatori

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 15 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Administ. i Direcció Empreses - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Comptable 4,5 Troncal

Consolidació Comptable 4,5 Troncal

Direcció Estratègica I 4,5 Troncal

Direcció Estratègica II 4,5 Troncal

Econometria Empresarial I 4,5 Troncal

Econometria Empresarial I 4,5 Troncal

Econometria Empresarial II 4,5 Troncal

Estratègia de Màrqueting 4,5 Troncal

Investigació Comercial 4,5 Troncal

Teoria del Finançament I 4,5 Troncal

Teoria del Finançament II 4,5 Troncal

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 3 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Crèdits optatius 48 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat Administ. i Direcció Empreses - 30 crèdits
Anàlisi de Dades
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Dret Civil II
Dret Constitucional I
Dret del Treball
Dret del Treball II
Direcció de la Producció
Economia de la Unió Europea
Economia del País Valencià
Història Econòmica
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Modelització i Optimització
Normalització i Planificació Comptable
Política Econòmica i Activitat Empresarial
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Anàlisi de Dades
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Dret Civil II
Dret Constitucional I
Dret del Treball
Dret del Treball II
Direcció de la Producció
Economia de la Unió Europea
Economia del País Valencià
Història Econòmica
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Modelització i Optimització
Normalització i Planificació Comptable
Política Econòmica i Activitat Empresarial
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Anàlisi de Dades
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques
Dret Civil II
Dret Constitucional I
Dret del Treball
Dret del Treball II
Direcció de la Producció
Economia de la Unió Europea
Economia del País Valencià
Història Econòmica
Introducció a la Matemàtica Economicoempresarial
Modelització i Optimització
Normalització i Planificació Comptable
Política Econòmica i Activitat Empresarial
Sistemes Comptables Informatitzats
Sociologia
Segon Cicle de Llicenciat en Administ. i Direcció Empreses - 60 crèdits
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Canals de Comercialització
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat del Sector Públic
Comptabilitat Directiva
Comptabilitats Especials
Dret Civil IV
Dret de la Seguretat Social
Dret Mercantil
Dret Mercantil II
Dret Tributari
Direcció d'Empreses Internacionals
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Economia del Treball
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Formació Didàctica Específica: Llic. en Administració i Direcció d'Empreses
Història Econòmica de l'Empresa
Màrqueting Internacional
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Monetària i Financera
Pràctiques Professionals
Sector Exterior
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa II
Anàlisi de la Política Econòmica d'Espanya
Anàlisi i Gestió Bancària
Auditoria Financera
Auditoria Interna i de Gestió
Canals de Comercialització
Comportament del Consumidor
Comunicació Comercial
Comptabilitat de Grups Multinacionals
Comptabilitat del Sector Públic
Comptabilitat Directiva
Comptabilitats Especials
Dret Civil IV
Dret de la Seguretat Social
Dret Mercantil
Dret Mercantil II
Dret Tributari
Direcció d'Empreses Internacionals
Direcció de la Qualitat Total
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia
Direcció de Recursos Humans
Direcció de Vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu
Economia del Treball
Estratègies d'Empresa
Finançament de la Petita i Mitjana Empresa
Finançament Internacional de l'Empresa
Formació Didàctica Específica: Llic. en Administració i Direcció d'Empreses
Història Econòmica de l'Empresa
Màrqueting Internacional
Mercats d'Actius Financers
Mètodes de Mostreig Estadístic en Auditoria
Operacions i Mercats de Renda Fixa
Organització Econòmica Internacional
Organització Industrial
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa
Política Monetària i Financera
Pràctiques Professionals
Sector Exterior
Sistemes Fiscals Comparats
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques
Tècniques Estadístiques per al Control de Qualitat
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Tributació de l'Empresa II