Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.DRET 2001 - 306 crèdits mínims

Primer Cicle de Llicenciat en Dret - 181,5 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Civil I 9 Troncal

Dret Constitucional I 9 Troncal

Dret Romà 7,5 Troncal

Economia Política i Hisenda Pública 6 Troncal

Història del Dret Espanyol 7,5 Troncal

Teoria del Dret 6 Troncal

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 2 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Administratiu I 9 Troncal

Dret Civil II 4,5 Troncal

Dret Constitucional II 7,5 Troncal

Dret del Treball I 4,5 Troncal

Dret Eclesiàstic de l'Estat 4,5 Troncal

Dret Internacional Públic 9 Troncal

Dret Penal I 9 Troncal

Institucions del Dret Comunitari 6 Troncal

Crèdits optatius 4,5 Optatius

Crèdits lliure opció 3 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Administratiu Il 9 Troncal

Dret Civil III 6 Troncal

Dret del Treball II 9 Troncal

Dret Mercantil I 9 Troncal

Dret Penal II 9 Troncal

Introducció al Dret Processal 4,5 Troncal

Crèdits optatius 4,5 Optatius

Crèdits lliure opció 9 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Dret - 124,5 crèdits
Curs 4 - 63,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Civil IV 7,5 Troncal

Dret Financer i Tributari I 9 Troncal

Dret Internacional Privat 9 Troncal

Dret Mercantil II 9 Troncal

Dret Processal II 9 Troncal

Crèdits optatius 13,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6,5 Lliure Opció

 
Curs 5 - 61 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Dret Financer i Tributari II 9 Troncal

Dret Processal III 4,5 Troncal

Filosofia del Dret 4,5 Troncal

Pràcticum 14 Troncal

Crèdits optatius 22,5 Optatius

Crèdits lliure opció 6,5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Dret - 18 crèdits
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Anàlisi Sociològica del Dret
Dret Constitucional Comparat
Dret de Danys
Dret Foral Valencià
Dret Hereditari Romà
Drets Humans
Direcció Comercial I
Economia de la Unió Europea
Fonaments de Direcció d'Empreses
Història dels Codis i de les Constitucions
Idees i Formes Polítiques Contemporànies
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana
Introducció a l'Economia de la Hisenda Pública
Introducció al Pensament Jurídic
Llibertats Públiques
Penologia i Dret Penitenciari
Perspectives Romanístiques davant de la Unificació del Dret Civil Europeu
Règim Jurídic de la Nacionalitat i Estrangeria
Anàlisi Sociològica del Dret
Dret Constitucional Comparat
Dret de Danys
Dret Foral Valencià
Dret Hereditari Romà
Drets Humans
Direcció Comercial I
Economia de la Unió Europea
Fonaments de Direcció d'Empreses
Història dels Codis i de les Constitucions
Idees i Formes Polítiques Contemporànies
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana
Introducció a l'Economia de la Hisenda Pública
Introducció al Pensament Jurídic
Llibertats Públiques
Penologia i Dret Penitenciari
Perspectives Romanístiques davant de la Unificació del Dret Civil Europeu
Règim Jurídic de la Nacionalitat i Estrangeria
Anàlisi Sociològica del Dret
Dret Constitucional Comparat
Dret de Danys
Dret Foral Valencià
Dret Hereditari Romà
Drets Humans
Direcció Comercial I
Economia de la Unió Europea
Fonaments de Direcció d'Empreses
Història dels Codis i de les Constitucions
Idees i Formes Polítiques Contemporànies
Institucions Polítiques de la Comunitat Valenciana
Introducció a l'Economia de la Hisenda Pública
Introducció al Pensament Jurídic
Llibertats Públiques
Penologia i Dret Penitenciari
Perspectives Romanístiques davant de la Unificació del Dret Civil Europeu
Règim Jurídic de la Nacionalitat i Estrangeria
Segon Cicle de Llicenciat en Dret - 36 crèdits
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Crédits optativitat
Anàlisi Econòmica del Dret
Béns de les Administracions Públiques
Causes Matrimonials
Comptabilitat Financera
Comptabilitat per a Juristes
Contractació civil
Dret Administratiu Econòmic
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials
Dret de la Navegació
Dret de la Prova
Dret de la Seguretat Social
Dret del Comerç Internacional
Dret del Medi Ambient
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances)
Dret Electoral
Dret Internacional dels Drets Humans
Dret Internacional del Mar
Dret Matrimonial Canónico
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Tributari de l'Empresa
Dret Urbanístic
Garanties del Crèdit
Gestió Tributària
Història de les Institucions de Dret Privat i Dret Públic
Pràctica Tributària
Procés Contenciós Administratiu
Procés Laboral
Protecció del Consumidor
Protecció Penal dels Interesos Públics
Règims Jurídics Dominicals i Edificació
Teoria del Finançament I
Teoria del Raonament i Argumentació Jurídica
Tutela Jurisdiccional Cautelar
Anàlisi Econòmica del Dret
Béns de les Administracions Públiques
Causes Matrimonials
Comptabilitat Financera
Comptabilitat per a Juristes
Contractació civil
Dret Administratiu Econòmic
Dret de la Competència i dels Béns Immaterials
Dret de la Navegació
Dret de la Prova
Dret de la Seguretat Social
Dret del Comerç Internacional
Dret del Medi Ambient
Dret del Mercat Financer (Banca, Borsa i Assegurances)
Dret Electoral
Dret Internacional dels Drets Humans
Dret Internacional del Mar
Dret Matrimonial Canónico
Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
Dret Tributari de l'Empresa
Dret Urbanístic
Garanties del Crèdit
Gestió Tributària
Història de les Institucions de Dret Privat i Dret Públic
Pràctica Tributària
Procés Contenciós Administratiu
Procés Laboral
Protecció del Consumidor
Protecció Penal dels Interesos Públics
Règims Jurídics Dominicals i Edificació
Teoria del Finançament I
Teoria del Raonament i Argumentació Jurídica
Tutela Jurisdiccional Cautelar