Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.MATEMÀTIQUES 2000 - 300 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DES DE DIP.ESTADÍSTICA - 24 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Aproximació Numèrica 7,5 Obligatori

Geometria Diferencial Clàssica 9 Obligatori

Mètodes Numèrics per a l'Àlgebra Lineal 10,5 Obligatori

 
Primer Cicle de Llicenciat en Matemàtiques - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Àlgebra Lineal 13,5 Troncal

Anàlisi d'una Variable 13,5 Troncal

Informàtica 10,5 Troncal

Bases de la Matemàtica 7,5 Obligatori

Topologia Elemental I 7,5 Obligatori

Crèdits optatius 7,5 Optatius

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Àlgebra Multilineal 6 Troncal

Anàlisi de Diverses Variables 13,5 Troncal

Aproximació Numèrica 7,5 Troncal

Càlcul de Probabilitats 9 Troncal

Geometria Afí i Projectiva 7,5 Troncal

Topologia ElementalII 4,5 Troncal

Crèdits optatius 6 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Equacions Diferencials Ordinàries 10,5 Troncal

Estadística Matemàtica 9 Troncal

Geometria Diferencial Clàssica 9 Troncal

Mètodes Numèrics per a l'Àlgebra Lineal 10,5 Troncal

Anàlisi Vectorial 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 9 Optatius

Crèdits lliure opció 7,5 Lliure Opció

 
Segon Cicle de Llicenciat en Matemàtiques - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Àlgebra 10,5 Troncal

Anàlisi Funcional 6 Troncal

Càlcul Numèric 10,5 Troncal

Equacions en Derivades Parcials 7,5 Troncal

Topologia 4,5 Troncal

Variable Complexa 9 Troncal

VarietatsDiferencials 6 Troncal

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Crèdits optatius 43,5 Optatius

Crèdits lliure opció 16,5 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Matemàtiques - 22,5 crèdits
Astronomia Esfèrica
Complements d'Anàlisi Real
Complements d'Aproximació Numèrica
Dominis Algèbrics Numèrics
Equacions en Diferències Finites
Elements d'Àlgebra. Aplicacions
Estructura Geomètrica de l'Espai-Temps
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica
Fonaments de Física
Geometria i Topologia de Dimensions Baixes
Lògica Matemàtica
Programació Lineal
Astronomia Esfèrica
Complements d'Anàlisi Real
Complements d'Aproximació Numèrica
Dominis Algèbrics Numèrics
Equacions en Diferències Finites
Elements d'Àlgebra. Aplicacions
Estructura Geomètrica de l'Espai-Temps
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica
Fonaments de Física
Geometria i Topologia de Dimensions Baixes
Lògica Matemàtica
Programació Lineal
Astronomia Esfèrica
Complements d'Anàlisi Real
Complements d'Aproximació Numèrica
Dominis Algèbrics Numèrics
Equacions en Diferències Finites
Elements d'Àlgebra. Aplicacions
Estructura Geomètrica de l'Espai-Temps
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica
Fonaments de Física
Geometria i Topologia de Dimensions Baixes
Lògica Matemàtica
Programació Lineal
Segon Cicle de Llicenciat en Matemàtiques - 49,5 crèdits
Créditos optatius
Crédits optatius
Crédits optatius
Àlgebra Commutativa
Àlgebra Homològica
Àlgebra Lineal Computacional
Anàlisi de Fourier
Anàlisi Funcional no Lineal
Complements d'Anàlisi Funcional
Cosmologia
Dinàmica de Sistemes Estel·lars
Estadística Espacial i Mediambiental
Filosofia de la Matemàtica
Física de Fluids
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Matemàtiques
Fractals
Geometria Riemanniana
Grups de Lie
Homologia Singular
Inferència Bayesiana
Inferència i Decisió
Mecànica Teòrica
Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
Mètodes Variacionals per a Problemes de Contorn El·líptics
Models Matemàtics de la Física
Probabilitat i Processos Estocàstics
Programació Lineal Entera
Programació no Lineal
Relativitat
Representacions i Caràcters de Grups
Singularitats d'Aplicacions Diferenciables
Sistemes Dinàmics. Teoria Qualitativa
Tècniques Observacionals d'Astrofísica
Tècniques Operatives de Gestió
Teoria de Distribucions
Teoria de Funcions
Teoria de Grafs
Teoria de Grups
Teoria de la Demostració
Teoria de la Mesura
Àlgebra Commutativa
Àlgebra Homològica
Àlgebra Lineal Computacional
Anàlisi de Fourier
Anàlisi Funcional no Lineal
Complements d'Anàlisi Funcional
Cosmologia
Dinàmica de Sistemes Estel·lars
Estadística Espacial i Mediambiental
Filosofia de la Matemàtica
Física de Fluids
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Matemàtiques
Fractals
Geometria Riemanniana
Grups de Lie
Homologia Singular
Inferència Bayesiana
Inferència i Decisió
Mecànica Teòrica
Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials
Mètodes Variacionals per a Problemes de Contorn El·líptics
Models Matemàtics de la Física
Probabilitat i Processos Estocàstics
Programació Lineal Entera
Programació no Lineal
Relativitat
Representacions i Caràcters de Grups
Singularitats d'Aplicacions Diferenciables
Sistemes Dinàmics. Teoria Qualitativa
Tècniques Observacionals d'Astrofísica
Tècniques Operatives de Gestió
Teoria de Distribucions
Teoria de Funcions
Teoria de Grafs
Teoria de Grups
Teoria de la Demostració
Teoria de la Mesura