Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.CC.AA.FINAN.1999 - 120 crèdits mínims

Complements de Formació des de Llic. Dret - 35 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Obligatori

Comptabilitat Financera 9 Obligatori

Direcció Comercial I 4,5 Obligatori

Direcció Financera I 4,5 Obligatori

Estadística I 6 Obligatori

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Obligatori

Matemàtica Economicoempresarial 6 Obligatori

Matemàtica Financera 6 Obligatori

 
Complements de Formació des de Dip. Estadística - 30 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat de Costos 9 Obligatori

Comptabilitat Financera 9 Obligatori

Dret de l'Empresa 6 Obligatori

Direcció Comercial I 4,5 Obligatori

Direcció Financera I 4,5 Obligatori

Fonaments de Direcció d'Empreses 9 Obligatori

Introducció al Dret Mercantil 6 Obligatori

 
Segon Cicle Llic. Ciències Actuarials i Financeres - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat d'Empreses Financeres 4,5 Troncal

Dret de l'Assegurança. Bancari i Borsari 6 Troncal

Economia de la Seguretat Social 4,5 Troncal

Estadística Actuarial I 6 Troncal

Gestió Financera 4,5 Troncal

Matemàtica Actuarial I 6 Troncal

Matemàtica Financera I 6 Troncal

Matemàtica Financera II 6 Troncal

Tècnica de la Seguretat Social 4,5 Troncal

Matemàtiques Avançades per a Actuaris 6 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Estadística Actuarial II 6 Troncal

Estadística Actuarial III 6 Troncal

Matemàtica Actuarial II 6 Troncal

Matemàtica Actuarial III 6 Troncal

Matemàtica Financera III 6 Troncal

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle Llic. Ciències Actuarials i Financeres - 24 crèdits
Comptabilitat i Anàlisi de les Entitats Asseguradores
Comptabilitat i Anàlisi de les Entitats de Crèdit
Econometria Empresarial I
Econometria Empresarial I
Fiscalitat, Operacions i Entitats Financeres i d'Assegurances
Mercats d'Actius Financers
Ordenació de l'Assegurança Privada: Empreses i Contractes
Plans de Previsió i de Pensions
Política Monetària i Financera
Política Monetària i Financera
Pràctiques Professionals
Règim Públic i Sistemes Complementaris de la Seguretat Social
Sistema Financer Espanyol i de la Unió Europea
Tècniques Estadístiques Aplicades a l'Auditoria i a la Gestió d'Empreses Financeres i d'Assegurances.
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Teoria Monetària i Bancària
Comptabilitat i Anàlisi de les Entitats Asseguradores
Comptabilitat i Anàlisi de les Entitats de Crèdit
Econometria Empresarial I
Econometria Empresarial I
Fiscalitat, Operacions i Entitats Financeres i d'Assegurances
Mercats d'Actius Financers
Ordenació de l'Assegurança Privada: Empreses i Contractes
Plans de Previsió i de Pensions
Política Monetària i Financera
Política Monetària i Financera
Pràctiques Professionals
Règim Públic i Sistemes Complementaris de la Seguretat Social
Sistema Financer Espanyol i de la Unió Europea
Tècniques Estadístiques Aplicades a l'Auditoria i a la Gestió d'Empreses Financeres i d'Assegurances.
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria General del Risc i de l'Assegurança
Teoria Monetària i Bancària
Teoria Monetària i Bancària