Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FÍSICA 2000 - 300 crèdits mínims

Primer Cicle de Llicenciat en Física - 180 crèdits
Curs 1 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Mètodes Matemàtics I 12 Troncal

Mètodes Matemàtics II 12 Troncal

Tècniques Experimentals en Física General 9 Troncal

Física General I 7,5 Obligatori

Física General II 7,5 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Mecànica i Ones 10,5 Troncal

Mètodes Matemàtics III 12 Troncal

Tècniques Experimentals en Mecànica i Ones 7,5 Troncal

Tècniques Experimentals en Termodinàmica 7,5 Troncal

Termodinàmica 10,5 Troncal

Càlcul Numèric 6 Obligatori

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 3 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Electromagnetisme 10,5 Troncal

Física Quàntica 10,5 Troncal

Òptica 10,5 Troncal

Tècniques Experimentals en Electromagnetisme 7,5 Obligatori

Tècniques Experimentals en Física Quàntica 7,5 Obligatori

Tècniques Experimentals en Òptica 7,5 Obligatori

Crèdits optatius 6 Optatius

 
Segon Cicle de Llicenciat en Física - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Electrodinàmica Clàssica 6 Troncal

Física de l'Estat Sòlid 6 Troncal

Física Estadística 6 Troncal

Física Nuclear i de Partícules 6 Troncal

Mecànica Quàntica 6 Troncal

Mecànica Teòrica 6 Troncal

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Electrònica 12 Troncal

Crèdits optatius 42 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Primer Cicle de Llicenciat en Física - 12 crèdits
Ampliació de Mètodes Matemàtics
Física del Medi Ambient
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica
Química General
Tècniques Informàtiques
Ampliació de Mètodes Matemàtics
Física del Medi Ambient
Fonaments d'Astronomia i Astrofísica
Química General
Tècniques Informàtiques
Segon Cicle de Llicenciat en Física - 54 crèdits
Atmosfera i Radiació
Biofísica Molecular
Contaminació Ambiental
Cosmologia
Difracció en Dispositius Òptics
Dinàmica no Lineal i Caos
Electrònica Física
Energies Renovables
Espectroscòpia de Sòlids
Evolució Estel·lar
Física Atòmica i Molecular
Física de Fluids
Física de la Visió
Física Nuclear Avançada
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Física
Fonaments de Difracció
Instrumentació Nuclear
Laboratori de Difracció
Laboratori d'Estat Sòlid i Semiconductors
Laboratori de Física del Medi Ambient
Laboratori de Física Nuclear
Laboratori d'Ones Electromagnètiques
Mecànica Quàntica Avançada
Metereologia i Climatologia
Mètodes Matemàtics Avançats
Ones Electromagnètiques
Òptica Quàntica
Partícules Elementals
Processat Òptic d'Imatges
Radioactivitat Ambiental
Radiofísica. Protecció Radiològica
Relativitat
Sistemes Radiants
Tècniques Observacionals d'Astrofísica
Teledetecció
Teoria Quàntica de Camps
Termodinàmica i Dinàmica de Geofluids
Atmosfera i Radiació
Biofísica Molecular
Contaminació Ambiental
Cosmologia
Difracció en Dispositius Òptics
Dinàmica no Lineal i Caos
Electrònica Física
Energies Renovables
Espectroscòpia de Sòlids
Evolució Estel·lar
Física Atòmica i Molecular
Física de Fluids
Física de la Visió
Física Nuclear Avançada
Formació Didàctica Específica: Llicenciat en Física
Fonaments de Difracció
Instrumentació Nuclear
Laboratori de Difracció
Laboratori d'Estat Sòlid i Semiconductors
Laboratori de Física del Medi Ambient
Laboratori de Física Nuclear
Laboratori d'Ones Electromagnètiques
Mecànica Quàntica Avançada
Metereologia i Climatologia
Mètodes Matemàtics Avançats
Ones Electromagnètiques
Òptica Quàntica
Partícules Elementals
Processat Òptic d'Imatges
Radioactivitat Ambiental
Radiofísica. Protecció Radiològica
Relativitat
Sistemes Radiants
Tècniques Observacionals d'Astrofísica
Teledetecció
Teoria Quàntica de Camps
Termodinàmica i Dinàmica de Geofluids