Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.TREB.SOCIAL 1999 - 195 crèdits mínims

Diplomat en Treball Social - 195 crèdits
Curs 1 - 61,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Antropologia Social 6 Troncal

Dret 9 Troncal

Fonaments Bàsics del Treball Social 12 Troncal

Introducció a la Psicologia 6 Troncal

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 6 Troncal

Salut Pública i Treball Social 4,5 Troncal

Sistemes de Benestar Social 10,5 Troncal

Sociologia 7,5 Troncal

 
Curs 2 - 70,5 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Introducció a la Psicologia Social 7,5 Troncal

La Intervenció Social Individualitzada i amb Grups Primaris 10,5 Troncal

Política Social 6 Troncal

Crèdits optatius 36 Optatius

Crèdits lliure opció 10,5 Lliure Opció

 
Curs 3 - 63 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Intervenció Comunitària en Treball Social 10,5 Troncal

Pràctiques d'Intervenció. Nivell I 10,5 Troncal

Pràctiques d'Intervenció. Nivell II 10,5 Troncal

Serveis Socials 6 Troncal

Crèdits optatius 16,5 Optatius

Crèdits lliure opció 9 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Treball Social - 52,5 crèdits
Antropologia dels Grups Ètnics i Culturals
Antropologia Urbana
Qüestions Especials de Política Social
Dret Penitenciari
Drets Socials, Econòmics i Culturals
Desigualtat Econòmica i Polítiques Redistributives
Educació Permanente
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II
Excés de Crèdits Economia
Excés de Crèdits Metodologia Treball Social
Excés de Crèdits Nivell Inicial de Pràctiques
Excés de Crèdits Serveis Socials
Excés de Crèdits Sociologia i Antropologia Social
Hàbitat, Territori i Medi Ambient
Història Política i Social Contemporània
Ideologies i Benestar Social
Informàtica Aplicada als Serveis Socials i al Treball Social
Intervenció Psicosocial
Introducció a l'Economia
La Regulació de les Polítiques d'Ocupació
Participació en Treball Social
Programes d'Animació Sociocultural
Psicologia del Gènere
Psicologia Social de la Inadaptació
Serveis Sociosanitaris a Europa
Sociologia de la Desviació Social
Sociologia de la Salut
Tècniques de Comunicació Social
Treball Social Aplicat
Treball Social amb Diferents Grups Poblacionals
Treball Social amb Famílies i altres Xarxes Socials
Treball Social, Cooperació i Relacions Internacionals
Treball Social en Justícia
Treball Social en Polítiques Actives d'Ocupació
Treball Social en Salut
Treball Social Socieducatiu
Treball Social, Vulnerabilitat i Exclusió
Antropologia dels Grups Ètnics i Culturals
Antropologia Urbana
Qüestions Especials de Política Social
Dret Penitenciari
Drets Socials, Econòmics i Culturals
Desigualtat Econòmica i Polítiques Redistributives
Educació Permanente
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya II
Excés de Crèdits Economia
Excés de Crèdits Metodologia Treball Social
Excés de Crèdits Nivell Inicial de Pràctiques
Excés de Crèdits Serveis Socials
Excés de Crèdits Sociologia i Antropologia Social
Hàbitat, Territori i Medi Ambient
Història Política i Social Contemporània
Ideologies i Benestar Social
Informàtica Aplicada als Serveis Socials i al Treball Social
Intervenció Psicosocial
Introducció a l'Economia
La Regulació de les Polítiques d'Ocupació
Participació en Treball Social
Programes d'Animació Sociocultural
Psicologia del Gènere
Psicologia Social de la Inadaptació
Serveis Sociosanitaris a Europa
Sociologia de la Desviació Social
Sociologia de la Salut
Tècniques de Comunicació Social
Treball Social Aplicat
Treball Social amb Diferents Grups Poblacionals
Treball Social amb Famílies i altres Xarxes Socials
Treball Social, Cooperació i Relacions Internacionals
Treball Social en Justícia
Treball Social en Polítiques Actives d'Ocupació
Treball Social en Salut
Treball Social Socieducatiu
Treball Social, Vulnerabilitat i Exclusió