Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

D.TURISME 97 - 180 crèdits mínims

Diplomat en Turisme - 180 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Comptabilitat 6 Troncal

Dret i Legislació 9 Troncal

Estructura de Mercats 6 Troncal

Introducció a l'Economia 6 Troncal

Llengua Alemanya per a Turisme I 4,5 Troncal

Llengua Francesa per a Turisme I 4,5 Troncal

Llengua Anglesa per a Turisme I 4,5 Troncal

Llengua Italiana per a Turisme I 4,5 Troncal

Màrqueting Turístic 6 Troncal

Operacions i Processos de Producció 6 Troncal

Organització i Gestió d'Empreses I 4,5 Troncal

Organització i Gestió d'Empreses: els Recursos Humans 4,5 Troncal

Patrimoni Cultural 7,5 Troncal

Pràcticum 15 Troncal

Recursos Territorials Turístics 9 Troncal

Art com a Recurs Turístic I 4,5 Obligatori

Llengua Alemanya per a Turisme II 4,5 Obligatori

Llengua Francesa per a Turisme II 4,5 Obligatori

Llengua Anglesa per a Turisme II 4,5 Obligatori

Llengua Italiana per a Turisme II 4,5 Obligatori

Medi Ambient i Desenvolupament Turístic 4,5 Obligatori

Política Turística I 4,5 Obligatori

Psicologia Social del Turisme 6 Obligatori

Tècniques Quantitatives 4,5 Obligatori

Tecnologia de la Informació en Turisme 4,5 Obligatori

Crèdits optatius 36 Optatius

Crèdits lliure opció 18 Lliure Opció

        
Optatius
Diplomat en Turisme - 36 crèdits
Anàlisi de Conjuntura Turística
Art com a Recurs Turístic II
Comptabilitat d'Estats Financers
Comptabilitat de Gestió en Empreses Turístiques
Creació d'Empreses Turístiques
Dret de la Contractació
Dret de l'Empresa Turística i Contractació Empresarial
Direcció Estratègica de les Empreses Turístiques
Economia del Turisme
Finançament Internacional de l'Empresa Turística
Geografia de les Regions Turístiques Mediterrànies
Gestió de la Qualitat en el Sector Turístic
Gestió de l'Oferta Turística Bàsica
Gestió de les Agències de Viatge
Gestió Financera
Habilitats Interpersonals i Relacions Humanes
Informàtica Aplicada a Bases de Dades Turístiques
Llengua Alemanya per a Turisme III
Llengua Francesa per a Turisme III
Llengua Anglesa per a Turisme III
Llengua Italiana per a Turisme III
Màrqueting d'Hotels i Restaurants
Mercado Laboral en Turisme
Organització i Sistemes de Vendes dels Productes i Serveis Turístics
Política Turística II
Psicologia dels Grups i Organitzacions Turístiques
Raonament Estratègic i Jocs per a Empresaris Turístics
Sociologia i Antropologia del Turisme
Tècniques d'Investigació de Mercats
Tractament Automàtic de la Informació Contable
Tributació del Sector Turisme
Turisme i Desenvolupament Sostenible