Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.FARMÀCIA 99 - 319 crèdits mínims

Primer Cicle de Llicenciat en Farmàcia - 121 crèdits
Curs 1 - 61 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anatomia 6 Troncal

Biologia Vegetal 11 Troncal

Física Aplicada i Físicoquímica 9 Troncal

Fisiologia 12 Troncal

Matemàtica Aplicada 5 Troncal

Química Inorgànica 6 Troncal

Química Orgànica 12 Troncal

 
Curs 2 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Bioquímica 9 Troncal

Farmacognòsia 9 Troncal

Fisiopatologia 6 Troncal

Microbiologia 9 Troncal

Parasitologia 6 Troncal

Química Farmacèutica 10 Troncal

Tècniques Analítiques 11 Troncal

 
Segon Cicle de Llicenciat en Farmàcia - 198 crèdits
Curs 3 - 66 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi Biològic i Diagnòstic de Laboratori 12 Troncal

Biofarmàcia i Farmacocinètica 9 Troncal

Immunologia 6 Troncal

Nutrició i Bromatologia 6 Troncal

Toxicologia 9 Troncal

Crèdits optatius 12 Optatius

Crèdits lliure opció 12 Lliure Opció

 
Curs 4 - 66 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Farmacologia i Farmàcia Clínica 16 Troncal

Tecnologia Farmacèutica 16 Troncal

Crèdits optatius 30 Optatius

Crèdits lliure opció 4 Lliure Opció

 
Curs 5 - 66 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Estades 15 Troncal

Gestió i Planificació 4,5 Troncal

Legislació i Deontologia 4,5 Troncal

Salut Pública 8 Troncal

Crèdits optatius 18 Optatius

Crèdits lliure opció 16 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle de Llicenciat en Farmàcia - 60 crèdits
Anàlisi Estructural de Fàrmacs
Anàlisi Instrumental Aplicat
Anàlisi i Control de Medicaments
Bioinorgànica
Biologia Molecular
Biomecànica de l'Aparell Locomotor
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
Biotecnologia
Botànica Ambiental
Càlcul Aplicat a les CiÈncies Experimentals
Control Analític de la Contaminació Medi Ambient
Dermofarmàcia
Dietoteràpia
Drogodependències
Edafologia
Farmàcia Assistencial
Farmacoepidemiologia
Farmacologia Aplicada
Físicoquímica Farmacèutica
Fitoteràpia
Francès per a Ciències de la Salut
Genètica
Habilitats Socials per a Professionals de la Salut
Hidrogeologia
Història de la Farmàcia
Enginyeria Química
Anglès per a Ciències de la Salut
Màrqueting Aplicat
Millora de Plantes Medicinals
Micologia Farmacèutica
Microbiologia Clínica
Òptica i Acústica
Parasitologia Clínica
Patologia
Plantes Medicinals
Radiofarmàcia
Sanitat Alimentària
Síntesi Industrial de Fàrmacs
Terapèutica Gènica
Toxicologia Laboral
Anàlisi Estructural de Fàrmacs
Anàlisi Instrumental Aplicat
Anàlisi i Control de Medicaments
Bioinorgànica
Biologia Molecular
Biomecànica de l'Aparell Locomotor
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
Biotecnologia
Botànica Ambiental
Càlcul Aplicat a les CiÈncies Experimentals
Control Analític de la Contaminació Medi Ambient
Dermofarmàcia
Dietoteràpia
Drogodependències
Edafologia
Farmàcia Assistencial
Farmacoepidemiologia
Farmacologia Aplicada
Físicoquímica Farmacèutica
Fitoteràpia
Francès per a Ciències de la Salut
Genètica
Habilitats Socials per a Professionals de la Salut
Hidrogeologia
Història de la Farmàcia
Enginyeria Química
Anglès per a Ciències de la Salut
Màrqueting Aplicat
Millora de Plantes Medicinals
Micologia Farmacèutica
Microbiologia Clínica
Òptica i Acústica
Parasitologia Clínica
Patologia
Plantes Medicinals
Radiofarmàcia
Sanitat Alimentària
Síntesi Industrial de Fàrmacs
Terapèutica Gènica
Toxicologia Laboral
Anàlisi Estructural de Fàrmacs
Anàlisi Instrumental Aplicat
Anàlisi i Control de Medicaments
Bioinorgànica
Biologia Molecular
Biomecànica de l'Aparell Locomotor
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
Biotecnologia
Botànica Ambiental
Càlcul Aplicat a les CiÈncies Experimentals
Control Analític de la Contaminació Medi Ambient
Dermofarmàcia
Dietoteràpia
Drogodependències
Edafologia
Farmàcia Assistencial
Farmacoepidemiologia
Farmacologia Aplicada
Físicoquímica Farmacèutica
Fitoteràpia
Francès per a Ciències de la Salut
Genètica
Habilitats Socials per a Professionals de la Salut
Hidrogeologia
Història de la Farmàcia
Enginyeria Química
Anglès per a Ciències de la Salut
Màrqueting Aplicat
Millora de Plantes Medicinals
Micologia Farmacèutica
Microbiologia Clínica
Òptica i Acústica
Parasitologia Clínica
Patologia
Plantes Medicinals
Radiofarmàcia
Sanitat Alimentària
Síntesi Industrial de Fàrmacs
Terapèutica Gènica
Toxicologia Laboral