Inici > Primer i segon cicle > Titulació

Consulta del pla d'estudis d'una titulació

LL.C.T.C.ESTADIS.99 - 120 crèdits mínims

COMPLEMENTS DE FORMACIO DES DE DIVERSES TITULACIONS - 54 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Anàlisi de Diverses Variables 13,5 Obligatori

Anàlisi de Vàries Variables Reals 4,5 Obligatori

Càlcul de Probabilitats 4,5 Obligatori

Càlcul de Probabilitats 9 Obligatori

Estadística Matemàtica 6 Obligatori

Estadística Matemàtica 9 Obligatori

Fonaments de Programació i Llenguatges 6 Obligatori

Informàtica 10,5 Obligatori

Integració Múltiple 4,5 Obligatori

Pràctiques d'Anàlisi de Vàries Variables Reals 3 Obligatori

Pràctiques de Càlcul de Probabilitats 3 Obligatori

Pràctiques d'Estadística Matemàtica 4 Obligatori

Pràctiques de Fonaments de Programació i Llenguatges 4 Obligatori

Pràctiques d'Integració Múltiple 3 Obligatori

 
Segon Cicle de Llicenciat en CC. i Tècniques Estadístiques - 120 crèdits
Curs 4 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Adquisició i Tractament de Dades 9 Troncal

Anàlisi Estadística de Dades 9 Troncal

Càlcul Numèric i Matricial 6 Troncal

Economia 6 Troncal

Inferència i Decisió 6 Troncal

Probabilitat i Processos Estocàstics 6 Troncal

Programació Matemàtica 6 Troncal

Crèdits optatius 6 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

 
Curs 5 - 60 crèdits
Assignatura
Nom
Crèdits
Caràcter

Disseny d'Experiments 6 Troncal

Equacions Funcionals. 6 Troncal

Models Estocàstics de la Investigació Operativa 9 Troncal

Crèdits optatius 33 Optatius

Crèdits lliure opció 6 Lliure Opció

        
Optatius
Segon Cicle de Llicenciat en CC. i Tècniques Estadístiques - 39 crèdits
Àlgebra Lineal Computacional
Anàlisi Funcional
Anàlisi Funcional
Anàlisi Multivariant Inferencial
Estadística Espacial i Mediambiental
Estadística Oficial: Estadística Pública i Demografia
Fluixos de Xarxes
Inferència Bayesiana
Intel·ligència Artfificial i Enginyeria del Coneixement
Intel·ligència Artificial II
Mètodes Estadístics de Control i Millora de la Qualitat
Modelat de Sistemes Informàtics
Models Probabilístics Aplicats als Tests Psicològics
Mostreig en Poblacions Finites
Pràctiques Professionals
Programació Lineal Entera
Programació no Lineal
Sèries Temporals i Models Economètrics Dinàmics
Tècniques Operatives de Gestió
Teoria de Grafs
Teoria de la Decisió
Teoria de la Probabilitat
Àlgebra Lineal Computacional
Anàlisi Funcional
Anàlisi Funcional
Anàlisi Multivariant Inferencial
Estadística Espacial i Mediambiental
Estadística Oficial: Estadística Pública i Demografia
Fluixos de Xarxes
Inferència Bayesiana
Intel·ligència Artfificial i Enginyeria del Coneixement
Intel·ligència Artificial II
Mètodes Estadístics de Control i Millora de la Qualitat
Modelat de Sistemes Informàtics
Models Probabilístics Aplicats als Tests Psicològics
Mostreig en Poblacions Finites
Pràctiques Professionals
Programació Lineal Entera
Programació no Lineal
Sèries Temporals i Models Economètrics Dinàmics
Tècniques Operatives de Gestió
Teoria de Grafs
Teoria de la Decisió
Teoria de la Probabilitat