Inici > Estudis de grau > Cursos grau

Consulta del pla d'estudis d'un grau

Programa Doble Titulació Dret-Ciències Polítiques i AA.PP. - 351 ECTS mínims

FA.:Programa Doble Titulación Derecho-Ciencias Políticas
Curs 1 - 75 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Dret civil I 6 Obligatori
Dret constitucional I 9 Obligatori
Economia política 6 Obligatori
Estructura social i sociologia general 9 Obligatori
Fonaments de ciència política i de l'Administració I 12 Obligatori
Geografia humana 6 Obligatori
Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques 6 Obligatori
Mètodes i tècniques d'investigació I 9 Obligatori
Teoria del dret 6 Obligatori
ECTS optatius 6 Optatius
 
Curs 2 - 73,5 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Dret administratiu I 9 Obligatori
Dret civil II 9 Obligatori
Dret constitucional II 7,5 Obligatori
Dret internacional públic 7,5 Obligatori
Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori
Fonaments de ciència política i de l'Administració II 9 Obligatori
Història del pensament polític 9 Obligatori
Mètodes i tècniques d'investigació II 9 Obligatori
ECTS optatius 9 Optatius
 
Curs 3 - 70,5 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Dret administratiu II 7,5 Obligatori
Dret civil III 7,5 Obligatori
Dret del treball I 4,5 Obligatori
Dret mercantil I 9 Obligatori
Dret penal I 9 Obligatori
Dret processal II 7,5 Obligatori
Economia del sector públic 6 Obligatori
Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori
Política comparada 6 Obligatori
Sistema polític espanyol 9 Obligatori
 
Curs 4 - 69 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Anàlisi de polítiques públiques 4,5 Obligatori
Cultura, comportament i actors polítics 9 Obligatori
Dret del treball II 9 Obligatori
Dret financer i tributari I 6 Obligatori
Dret internacional privat 7,5 Obligatori
Dret mercantil II 7,5 Obligatori
Dret penal II 7,5 Obligatori
Drets humans i cooperació internacional 6 Obligatori
Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori
Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori
 
Curs 5 - 63 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Dret civil IV 6 Obligatori
Dret financer i tributari II 6 Obligatori
Dret processal III 4,5 Obligatori
Estat de benestar 4,5 Obligatori
Filosofia del dret 4,5 Obligatori
Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori
Pràctica tributària 4,5 Obligatori
Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori
Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori
Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori
        
Optatius
FA.:Programa Doble Titulación Derecho-Ciencias Políticas - 15 ECTS
Dret eclesiàstic de l'estat
Dret romà
Història del dret
Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques
Història contemporània universal
Relacions i organitzacions internacionals