Inici > Estudis de grau > Cursos grau

Consulta del pla d'estudis d'un grau

Grau de Sociologia - 240 ECTS mínims

Form. Acad: Sociología
Curs 1 - 60 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Economia aplicada 6 Formació bàsica
Història política i social contemporània 6 Formació bàsica
Incorporació al grau i introducció als mètodes i tècniques d'investigació social 6 Formació bàsica
Introducció a l'antropologia social 6 Formació bàsica
Introducció a la ciència política 6 Formació bàsica
Introducció a la psicologia social 6 Formació bàsica
Introducció a la sociologia 6 Formació bàsica
Informàtica aplicada a la investigació sociològica 9 Obligatori
Socioestadística 9 Obligatori
 
Curs 2 - 60 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Anàlisi demogràfica 6 Formació bàsica
Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere 6 Formació bàsica
Sociologia del treball 6 Formació bàsica
Estructura política a Espanya i a la Comunitat Valenciana 6 Obligatori
Estructura i canvi en les societats contemporànies 6 Obligatori
Estructura i canvi social 6 Obligatori
Intervenció grupal i comunitària 6 Obligatori
La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics 9 Obligatori
Tècniques quantitatives d'investigació social 9 Obligatori
 
Curs 3 - 60 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
Antropologia social de les societats contemporànies 6 Obligatori
Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud 6 Obligatori
Economia i territori al País Valencià 6 Obligatori
Estructura i canvi social al País Valencià 6 Obligatori
Estructura i canvi social a Espanya 6 Obligatori
Política comparada 6 Obligatori
Societat i medi ambient: població i recursos naturals 6 Obligatori
Tècniques qualitatives d'investigació social 9 Obligatori
Teoria sociològica contemporània 9 Obligatori
 
Curs 4 - 60 ECTS
Assignatura
Nom
ECTS
Caràcter
El mètode de les ciències socials 6 Obligatori
Pràctiques externes 18 Obligatori
Treball fi de grau 6 Obligatori
ECTS optatius 30 Optatius
        
Optatius
Form. Acad: Sociología - 30 ECTS
Agents, processos i conflictes polítics en la societat valenciana
Anàlisi sociològica de la comunicació de masses
Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals
Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics
Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatius
Anàlisi sociològica del consum
Anàlisi sociològica de l'oci i de l'esport
Anàlisi i avaluació de polítiques públiques
Cultura, comportament i actors polítics
Drets humans i cooperació internacional
Economia del sector públic
Formes d'organització administrativa
Sociologia urbana, de l'habitatge i de la planificació del territori
Tècniques de mostratge i inferència estadística
Teoria i filosofia política