Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

9508 Individual Sports Performance: Judo

Optimització de l'entrenament dels factors físics, tècnics i tàctics. Planificació, control i valoració del procés d'entrenament específic. Coneixement del procés de competició en judo.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 6 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
93 Five-year degree in Sport and Exercise Sciences Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 5 Optional