Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

9289 Resource Management in Sports Organisations

L'esport com a producte. La gestió de la imatge i la publicitat de l'esport. Les fonts d'ingressos de les entitats esportives. Patronats i fundacions esportives. El mecenatge en l'esport. El control i la planificació dels recursos.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
93 Five-year degree in Sport and Exercise Sciences Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 5 Optional