Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

9284 Psychoeducational Intervention in Attitudes and Values in Physical Activity and Sports

Marc conceptual dels processos de desenvolupament, transmissió i canvi d'actituds i valors en l'activitat física i l'esport. Anàlisi del repertori d'actituds i valors en l'activitat física i l'esport. Disseny i posada en pràctica d'un model d'intervenció per a la promoció i el canvi...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
93 Five-year degree in Sport and Exercise Sciences Primer Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 3 Optional