Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

6381 Statistical Methods in Quality Control and Improvement

Gràfics de control. Dissenys experimentals per a la millora de la qualitat. Control en processos autocorrelats.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
15 Three-year degree in Statistical Sciences and Techniques Segundo Ciclo de Licenciado en CC. y Técnicas Estadísticas 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en CC. y Técnicas Estadísticas 5 Optional