Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2596 Political Institutions in the Spanish Constitution

Constitucions i lleis polítiques fonamentals a Espanya, des de la constitució de Cadis fins a la transició política. L'evolució de la regulació constitucional de la suprema autoritat de l'estat, el govern i les cambres. Procés de reconeixement i garantia dels drets fonamentals...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 2 Optional
    Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional