Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2559 Mathematics for Social Sciences II

El sistema de nombres reals i conceptes topològics. Funcions d'una i diverses variables. Límits i continuitat. Derivats i diferencials en una i diverses variables, optimització clàssica. integral Riemann, integració impròpia i integral múltiple.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional