Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2469 Sociology of Gender

Oferiment d'una descripció rigorosa de la situació social d'homes i dones que incloga la imprescindible revisió crítica dels suposats androcèntrics i el bagatge conceptual que permet elevar a reflexió científica una problemàtica sovint ignorada.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional